Pörssigaalassa juhlitaan kotimaisen omistajuuden merkitystä

Pörssigaala palkitsee jälleen edeltävänä vuonna merkittävän työn tehneet yhtiöt ja yksityishenkilöt tiistaina 31.1.2023.

Artikkeli
13.1.2023
Lukuaika
6 min

Kuva: Tuomas Pietinen, Pörssigaala 2022

Pörssigaala on omistajuuden juhlaa, jossa juhlitaan kotimaisten pörssiyhtiöiden erinomaista työtä sekä palkitaan edeltävän vuoden parhaat eri kategorioissa. Historian ensimmäinen Pörssigaalaa järjestettiin Helsingissä 17.5.2022. Vuonna 2023 Pörssigaalaa juhlitaan tiistaina 31. tammikuuta Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

Palkittavat/finalistit valitsee asiantunteva raati, johon kuuluvat sijoitusbloggaaja, sijoittaja Jasmin Hamid, arvosijoittamisen pioneeri, yksityissijoittaja Mika Heikkilä, suursijoittaja, sijoituskirjailija Tom Lindström, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sekä Vaasan yliopiston professori Minna Martikainen.

Palkinnot seitsemässä kategoriassa

Vuonna 2023 palkinnot jaetaan seitsemässä eri kategoriassa. Palkinnoilla nostetaan esiin arvopaperimarkkinoiden parhaita käytäntöjä sekä kotimaisten pörssiyhtiöiden merkittävää työtä.

1) Vuoden sijoittajasuhdejohtaja
2) Parhaat sijoittajasivut
3) Nuori sijoittaja
4) Kiertotalouden edelläkävijä
5) Monimuotoisuuden edistäjä
6) Vuoden listautuja
7) Paras hallituksen puheenjohtaja

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja

Pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteista vastaavat henkilöt tekevät yksityissijoittajien kannalta tärkeää työtä. Vuoden parasta sijoittajasuhdejohtajaa etsittäessä arvioidaan yhtiöiden sijoittajasuhdeviestintää verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tarkastellaan sijoittajasuhdejohtajan vaikuttavuutta ja mahdollisesti aikaansaamaa muutosta. Tarkastelussa keskitytään erityisesti yksityissijoittajien näkökulmaan kuten sijoittajaviestinnän tavoitettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja aktiivisuuteen.

Tuomaristo valitsee finalistit, joiden joukosta valitaan yksityissijoittajien keskuudessa suoritetun yleisöäänestyksen perusteella voittaja. Vuoden 2023 sijoittajasuhdejohtaja -finalistit ovat Wärtsilän Hanna-Maria Heikkinen, Sampon Mirko Hurmerinta, Keskon Hanna Jaakkola sekä Uponorin Franciska Janzon.

Vuoden 2023 sijoittajasuhdejohtajaa voi äänestää 27. tammikuuta 2023 saakka. Äänestys on päättynyt.

Parhaat sijoittajasivut -palkinto

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kautta vuosien olleet merkittävä tietolähde.

Parhaat sijoittajasivut -palkinto jaetaan pörssiyhtiöille neljässä eri kategoriassa: markkina-arvoltaan suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt palkitaan kukin omassa kategoriassaan ja lisäksi First North -listan yhtiöt omassaan. Näin nostetaan esiin esimerkillistä sijoittajaviestintää, joka toimii esikuvana myös muille omaa toimintaansa kehittäville yhtiöille.

Palkinnossa arvioidaan erityisesti yhtiöiden sijoittajasivuja ja lisäksi muuta sijoittajaviestintää. Hyvillä sijoittajasivuilla tärkeää on sivujen käytettävyys ja pääasioiden selkeä esille nostaminen. Tarkempiin kriteereihin voi tutustua tästä.

Vuoden nuori sijoittaja

Nuori sijoittaja -palkinto annetaan aktiiviselle nuorelle opiskelijalle, joka on innostunut arvopaperisäästämisestä ja jakaa tietoa myös muille kannustaen toisia esimerkillään. Palkintokategoriassa pyritään nostamaan esille uusia kasvoja, jotka eivät vielä työskentele finanssialalla.

Tuomaristo valitsi finalistit kriteerien ja saamiensa esitysten perusteella. Henkilö harjoittaa itse arvopaperisäästämistä ja osallistuu muiden nuorten innostamiseen, auttamiseen ja/tai kouluttamiseen. Ehdolle nostetaan esimerkiksi paljon kouluvierailuita tehneitä ja niistä kiitettävää palautetta saaneita noin 16-23 -vuotiaita pörssilähettiläitä.

Vuoden 2023 Nuori sijoittaja -finalistit ovat Juuso Latvateikari, Joanna Lybeck, Olivia Miettunen, Ninni Norra sekä Ville Viikki.

Vuoden 2023 Nuori sijoittaja -palkinnon voittajaa voi äänestää 27. tammikuuta 2023 saakka. Äänestys on päättynyt.

Kiertotalouden edelläkävijä

Huoli ympäristön kantokyvystä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Kiertotaloudessa tavoitteena on varmistaa, että tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään pitkään. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä tai yhteiskäytöllä.

Kiertotalouden edelläkävijänä palkitaan pörssiyhtiö, joka noudattaa ympäristön ja ilmaston huomioivaa, kiertotalouteen pohjautuvaa ansaintalogiikkaa. Palkinto voi kohdistua myös johonkin pörssiyhtiön ohjelmaan tai esimerkilliseen tekoon.

Yritysten liiketoimintaa arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Kiertotalouden liiketoimintamallin monipuolinen hyödyntäminen
  2. Monistettavuus
  3. Uutuusarvo ja innovatiivisuus

Palkinnolla halutaan kannustaa yhtiöitä huomioimaan ympäristön rajalliset resurssit ja etsimään ansaintalogiikkaa uusista mahdollisuuksista.

Monimuotoisuuden edistäjä

Vastuullinen yritys huomioi ympäristön ja ihmiset. Moninaisuus viittaa siihen, että erilaisia, eri taustaisia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan aktiivisesti etenemään urallaan.

Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan markkina-arvoltaan suurelle (Large Cap) pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan. Palkinto voi kohdistua myös yhtiön yksittäiseen, esimerkilliseen tekoon. Katso tarkemmat aihealueet, joiden pohjalta yhtiöiden monimuotoisuutta arvioidaan tästä.

Markkina-arvoltaan suuriin pörssiyhtiöihin ollaan yhteydessä ja tarjotaan mahdollisuutta arviointiprosessiin. Arvioinnit tehdään haastatteluina, jonka pohjalta valikoituu tuomaristolle finalistijoukko, josta tuomaristo valitsee voittajan.

Vuoden listautuja

Vuoden listautujana palkitaan pörssilistalle tai First North -markkinalle vuonna 2022 hakeutunut yhtiö, joka ei välittömästi aikaisemmin ole ollut kaupankäynnin kohteena kummallakaan listalla. Lähtökohtaisesti palkinto annetaan uudelle listayhtiölle (ei jakautumiset, listan vaihdot tms.).

Tuomaristo tarkastelee vuoden aikana listautuneiden yhtiöiden osalta esimerkiksi listautumisantiin osallistuneiden sijoittajien lukumäärää ja yksityissijoittajien listautumisannissa saamaa omistusosuutta sekä annin jälkeistä omistajamäärän kehitystä ja kurssikehitystä.

Paras hallituksen puheenjohtaja

Omistajat valitsevat yhtiön hallituksen, jonka tehtävä on esimerkiksi linjata strategia ja valita toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan merkitys on viime vuosina korostunut. Hyvin johdettu hallitus nostaa toiminnallaan yhtiön omistaja-arvoa.

Paras hallituksen puheenjohtaja on toiminut roolissaan pidemmän aikaa. Hän on puheenjohtajana pörssiyhtiössä, jonka arvo on kehittynyt markkinakehitykseen verrattuna suotuisasti ja puheenjohtajalla voidaan nähdä olleen positiivinen vaikutus tähän. Lisäksi valinnassa arvioidaan puheenjohtajan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollista näkyvyyttä yksityissijoittajan silmin.

Kilpailussa arvioidaan kaikki pörssilistan yhtiöt, joiden puheenjohtaja on toiminut tehtävässään yli kolme vuotta. Yhtiöt asetetaan järjestykseen taloudellisten mittareiden perusteella, jonka jälkeen tuomaristo arvioi kärkikandidaatteja laadullisesti.

Pörssigaala tuo yhteen kotimaiset pörssiyhtiöt ja yksityissijoittajat

Pörssigaalaa järjestää Pörssisäätiö. Tapatuman yhteistyökumppaneina toimii Mercuri Urval, asianajotoimisto Merilampi, PwC ja Sitra. Gaalaan osallistuu johtoa suomalaisista pörssiyhtiöstä, yksityissijoittajia, sijoittajavaikuttajia ja muita rahoitusalan ammattilaisia.

Osallistu Pörssigaalaan

Voit osallistua Pörssigaalaan joko paikan päällä tai etänä. Lippuja fyysiseen tilaisuuteen on myynnissä rajoitettu määrä. Etäosallistuminen on maksutonta.

Ilmoittaudu seuraamaan Pörssigaalaa 2023 etänä tästä.

Lue lisää fyysiseen tilaisuuteen osallistumisesta.