Sanasto

Allokaatio

Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus sijoitussalkussa.