Kesäkuun yhtiö: Mandatum

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin kesäkuun yhtiö on varainhoitoyhtiö Mandatum. Varainhoitoyhtiö listautui pörssin päälistalle viime lokakuussa, kun Sampo osittaisjakautui.

Artikkeli
19.6.2024
Lukuaika
5 min
Kuvassa Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, joka vastaa alla kysymyksiin.

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen.

Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.

Tammi-maaliskuun osavuosiraporttinne mukaan Mandatumin vuosi 2024 alkoi odotusten mukaisesti. Kasvustrategian kannalta keskeinen palkkiotulos kasvoi 9 prosenttia vertailukaudesta 15,2 miljoonaan euroon (1Q2023: 14,0 MEUR), ja tulos ennen veroja kasvoi 46,9 miljoonaan euroon (1Q2023: 32,0). Mitkä tekijät vaikuttivat hyvään kehitykseen?

Mandatumin ensimmäinen vuosineljänneksen palkkiotulosta tuki etupäässä erityisesti varainhoidon hyvä kehitys: hallinnoitavat asiakasvarat nousivat viime vuodesta 16 prosenttia 12,5 miljardiin euroon, ja nettorahavirta oli 246 miljoonaa euroa. Tulosta kasvatti myös sijoitustoiminnan tulos, joka nousi 29,9 miljoonaan euroon.

Varainhoitonne nettorahavirta oli tammi-maaliskuussa 2024 kaikissa asiakassegmenteissä vahvaa. Mitä tekijöitä tämän taustalla oli?

Valtaosa sisään tulevasta rahasta tuli varainhoidon korkotuotteisiin, mutta myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja allokaatiomandaattien rahavirrat kasvoivat. Mandatumin vahva sijoitusosaaminen perustuu pitkään sijoitustoiminnan perintöön ja vahvaan sijoitustuottojen historiaan eritoten korko- ja luottomarkkinoilla.
Esimerkiksi Nordic High Yield -rahastomme, joka sijoittaa korkeamman riskin joukkovelkakirjalainoihin, valittiin alkuvuonna Lipper Fund Awardsin toimesta Euroopan parhaaksi high yield -rahastoksi kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla.

Mitkä ovat strategianne kulmakivet?

Mandatumin strategiana on keskittyä kasvattamaan vähän pääomia sitovia ja palkkiotuottoisia liiketoimintoja − kuten omaisuuden- ja varainhoitoa sekä eläke-, säästö- ja riskivakuutusliiketoimintaa − samalla, kun laskuperustekorkoista kantaa pienennetään suunnitellusti.

”Varainhoito on Mandatumin kasvun ajuri.”

Varainhoito on Mandatumin kasvun ajuri. Asiakkaisiin kuuluvat suomalaiset ja pohjoismaiset institutionaaliset asiakkaat sekä varakkaat yksityishenkilöt. Vahva sijoitusosaaminen eritoten korko- ja luottomarkkinoilla tukee kasvustrategiaa ja auttaa laajentamaan liiketoimintaa myös muihin Pohjoismaihin.

Yritysasiakkaat saavat Mandatumista markkinan laajimmat palkitsemisen ja sitouttamisen palvelut. Markkinajohtajuus yrityssegmentissä tarkoittaa samalla laajaa kontaktipintaa suomalaisiin yrityspäättäjiin, mikä mahdollistaa varainhoidon tuotteiden ristiinmyynnin ja pääsyyn merkittäviin asiakkuuksiin. Yli 70 prosentilla Mandatumin omaisuudenhoidon asiakkaista on yritysyhteys.

Henkilöasiakkaille suunnatut vakuutus- ja sijoitusratkaisut jaellaan pääsääntöisesti Danske Bankin kanssa solmitun kumppanuuden kautta.

Laskuperustekorkoisen liiketoiminnan osalta Mandatumin strategiana on vapauttaa pääomaa ja tehdä maltillisella riskillä hyvää sijoitustoiminnan tulosta. Tämä luo hyvän pohjan osinkovirralle.

Mitä vastuullisuus teille tarkoittaa?

Mandatum pyrkii luomaan arvoa sekä vaikuttamaan ja hallitsemaan riskejä yhtiölle ja yhteiskunnalle merkittävien kestävyysteemojen näkökulmasta. Liiketoimintamme vastuullisuuden avainteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus Mandatumin omassa toiminnassa.

Kiinnostaako sijoittaminen ja vaurastuminen? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.

Mandatum edellyttää sijoituskohteiltaan vastuullisuutta ja uskoo, että vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat pitkällä aikavälillä sijoituskohteina paremmin.

Vastuu henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista on Mandatumin liiketoiminnan ytimessä, ja siihen liittyy myös sekä taloudellinen vastuu että riskienhallinta. Vakuutusturvan ja oikeudenmukaisen palkitsemisen huomioiva liiketoiminta puolestaan vahvistaa omaa ja yritysasiakkaidemme kilpailukykyä ja lisää hyvinvointia yhteiskuntaan.

Tavoitteenamme on kasvaa kestävästi. Olemme sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen ja kestävän vakuuttamisen periaatteisiin sekä edistämään vastuullista liiketoimintaa ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien, ympäristön ja korruption torjunnan saroilla YK:n Global Compactin mukaisesti.

Sitouduitte vuodenvaihteessa YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin. Kuinka yleistä tämä on vakuutusalalla ja miksi tämä on toiminnallenne tärkeää?

Maailmanlaajuisesti YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin on sitoutunut alle 170 yhtiötä, ja olemme ylpeitä saadessamme olla tässä joukossa.

Sitouduimme kestävän vakuuttamisen periaatteisiin kehittääksemme edelleen vakuutusliiketoimintamme kestävyyttä. Sitoumuksen lisäksi laadimme periaatteisiin pohjautuvan kestävän vakuuttamisen politiikan. Tarkoituksena on myös tehdä näkyväksi erilaisia tapoja, joilla Mandatum ja muut vakuutusyhtiöt voivat edistää vakuutusliiketoiminnan kestävyyttä.

Kestävä vakuuttaminen Mandatumissa tarkoittaa sekä vakuutuspalveluiden luomia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia että tapaa, jolla asiakas ja hänen tarpeensa huomioidaan vakuutusarvoketjun eri vaiheissa. Tasapuolinen kohtelu, läpinäkyvä ja helposti saatavilla oleva informaatio, asiantunteva ja ennakoiva asiakaspalvelu, riskienhallinta sekä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden taustalla olevan varallisuuden hoito vastuullisesti ovat osa kestävän vakuuttamisen kokonaisuutta.

Mandatumin kestävyysstrategian mukaisesti vakuutustoimintamme tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia tulevaisuuteen varautumisen ja vaurastumisen kautta. Yhtiöllämme on riskienhallitsijana, riskinkantajana ja sijoittajana yhteiskunnassamme tärkeä rooli taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Sitoutumalla YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin toimme vastuullisuuden entistäkin läheisemmin osaksi Mandatumin arkea.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.