Sanasto

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperi on kaupan kohteena oleva asiakirja, osake- tai joukkovelkakirja.