Tutkimus: Valtaosa Suomen pörssiyhtiöistä on perheiden omistuksessa

Artikkeli
21.8.2018
Lukuaika
3 min

Professori Seppo Ikäheimo ja työelämäprofessori Olli-Pekka Lumijärvi Aalto-yliopistosta tarkastelevat tutkimuksessaan perheomisteisten pörssiyhtiöiden toimintaa, menestystä, hallituksia, johdon palkitsemista ja omistajuutta vuosina 2007–2016. Perheomisteisella yhtiöllä tarkoitetaan pörssiyritystä, jossa yksityishenkilöllä tai omistajaperheellä on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön äänistä.

Kymmenessä vuodessa pörssilistattujen perheomisteisten yhtiöiden määrä on vähentynyt neljällä, mutta niiden osuus kaikista pörssiyhtiöistä on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä.

Merkittävässä osassa perheomisteisia yhtiöitä suku omistaa 10–25 prosenttia yhtiöstä (ks. kuva). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla, jotka omistavat yhteensä kymmenesosan yhtiön osakkeista, on vähemmistöoikeuksia. He voivat vaatia tilintarkastajaa, vähemmistöosinkoa tai yhtiökokouksen koollekutsumista.

– Usein tätä vähemmistön suojaa ajatellaan pienten osakkeenomistajien yhteisvaikuttamisen kanavana. Käytännössä lain antama suoja on erittäin keskeinen myös keskisuurille omistajille kuten perheomistajille, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Perheiden omistamat yhtiöt menestyvät, kasvuvaraa ulkomaille olisi

Tutkimuksesta selviää, että perheiden omistamat pörssiyritykset menestyvät keskimäärin muita pörssiyhtiöitä paremmin. Niiden liikevoittoprosentti ja pääoman tuotto ovat korkeampia, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto parempi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi yritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin listayrityksiin verrattuna.

– Perheet kehittävät yhtiöitä pitkällä tähtäimellä, mutta varovat riskejä. Suomeen tarvitaan lisää tällaisia hyviä omistajia, jotka ajattelevat yrityksen etua pitkäjänteisesti ja luovat sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen valossa perheomisteiset yhtiöt ovat lisäksi usein hyviä sijoituskohteita, professori Seppo Ikäheimo kommentoi.

Perheomisteiset yhtiöt eivät eroa verrokeistaan velkaantumisen tai liikevaihdon kasvun osalta, mutta kasvuvaraa ulkomaille näyttää olevan. Liikevaihdosta muita yrityksiä merkittävästi pienempi osuus tulee viennistä.

Vain harva listautuu

Vaikka perheomisteiset yhtiöt menestyvät, tutkittujen kymmenen vuoden aikana vain kaksi listautui.

– Arvopaperimarkkinat toimivat parhaiten, kun markkinoilla on paljon erilaisia ja eri kokoisia sijoittajia. Suomessa suurin puute on keskikokoisista omistajista kuten perheistä. Eläkeyhtiöiden yhdistyminen on johtanut miljardiluokan sijoittajainstituutioiden syntymiseen. Osakkeita omistavia yksityishenkilöitä on yli 800 000. Näihin omistajaryhmiin verrattuna pörssiyhtiöissä omistajina olevia sukuja on edelleen vain vähän, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä kommentoi.

Tutkimuksesta selviää, että syitä perheomisteisten yhtiöiden listautumiseen ovat muun muassa mahdollisuus ohjata yritystä entistä ammattimaisemmin, sukupolvenvaihdosten sujuvoittaminen, helpompi ammattijohdon rekrytointi ja kansainvälistymisen vauhdittaminen. Yksi merkittävä syy on kasvun ja investointien rahoittaminen.

Perhe on paras? Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa -tutkimus julkistettiin 21. elokuuta 2018. Pörssitalossa Helsingissä. Pörssisäätiö myönsi tutkimukselle 15 000 euron apurahan vuonna 2017.

Koko tutkimuksen pääset lukemaan täältä.

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva tutkimusraportista


Haluatko tietää lisää kotimaisesta omistajuudesta, pörssiyhtiöistä ja sijoittamisesta? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.