Sanasto

Arvostus

Rahamäärien määrittelyt, joiden suuruisena varat ja velat merkitään taseeseen tai tuotot ja kulut tuloslaskelmaan.