Sanasto

ETA-alue

Euroopan talousalue EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein.