Sanasto

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset

Sijoitukset tai rahoitusvarat, jotka on hankittu lyhyen aikavälin voittojen hankkimiseksi.