Sanasto

Konserniliikearvo

Yhtiön ostaessa toisen yhtiön tytäryhtiökseen se osa ostetun tytäryhtiön kauppahinnasta, joka ylittää tytäryhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.