Kuukauden yhtiö: Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Yhtiö toimii kasvavilla rahastotoiminnan ja omaisuudenhoidon markkinoilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2009. Sen liikevaihto vuonna 2016…

Artikkeli
10.1.2018
Lukuaika
4 min

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Yhtiö toimii kasvavilla rahastotoiminnan ja omaisuudenhoidon markkinoilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2009. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 6,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 3,5 miljoonaa euroa.

Titanium listautui First North -markkinapaikalle vuoden 2017 lokakuussa. Se keräsi pääomia osakemyynnillä 20 miljoonaa euroa ja listautumisannissa 5 miljoonaa euroa. Uusia osakkeenomistajia yhtiölle tuli yli 5 100.

Mitkä olivat tavoitteet listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat, toimitusjohtaja Tommi Santanen?

Tavoitteemme oli hakea Titaniumille laaja joukko uusia osakkeenomistajia. Annin kiinnostavuus kuitenkin ylitti kaikki odotuksemme, mihin olemme erittäin tyytyväisiä. On suuri vastuu, mutta samalla kunnia ja ilo olla toteuttamassa Titaniumin kasvustrategiaa pitkälle tulevaisuuteen kuten annin yhteydessä määrittelimme.

Myynnistä saamiamme varoja olemme sijoittaneet yhtiön omiin sijoitustuotteisiin ja annissa kerättyjä varoja aiomme käyttää yhtiön kasvattamiseen muun muassa sijoittamalla uusiin tuotteisiin, joita meidän on tarkoitus tuoda markkinoille.

Miten eroatte muista varainhoitoyhtiöistä?

Varainhoitoon keskittyvät yhtiöt eroavat muun muassa tarjottujen palveluiden ja tuotteiden osalta. Meidät erottaa monista kilpailijoista vahvan hankekannan omaava Titanium Hoivakiinteistö, joka on kotimaisiin hoivakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Titanium on pankkiryhmistä riippumaton ja toiminnassamme korostuu myös yrittäjähenkisyys. Olemme kaikki todella vahvasti sitoutuneita yhtiöön ja sen tavoitteisiin, mikä ei voi nähdäkseni olla huono asetelma tulevaisuudelle.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Strategiset tavoitteet liittyvät pitkälti jo antiesitteessä kerrottuihin asioihin. Meillä on selkeä tavoite, että vuonna 2020 Titaniumin liikevaihto ylittää 16 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali on keskimäärin selvästi yli 50 prosenttia. Tämä on tarkoitus saavuttaa nykyisiä tuotteita ja palveluita kasvattamalla, mutta myös tuomalla uusia tuotteita markkinoille.

Tavoitteenamme on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 500 miljoonaan euroon seuraavien noin 2–3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta on merkittäviltä osin jo sovittu

Huomaatteko eroa liiketoiminnassa aiempaan verrattuna; onko listautumisesta ollut hyötyä?

Listautuminen on tuonut selkeää etua! Aiemmin meitä ei juurikaan tunnettu, mutta olemme saaneet julkisuutta annin yhteydessä ja tasaisesti sen jälkeenkin, mikä on erittäin hienoa.

Myös uudet osakkeenomistajat ovat löytäneet meidät ja tuotteemme. Kohtaamiset asiakkaiden sekä omistajien kanssa ovat olleet antoisia. Muun muassa Sijoitus Invest -messuilla Helsingissä osastollamme kävi keskustelemassa lukuisia henkilöitä molemmista ryhmistä. On aina mukava vaihtaa ajatuksia Titaniumista ja sijoittamisesta kiinnostuneiden kanssa.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää vuonna 2018? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön tai Osakesäästäjien sijoittajatilaisuuksiin?

Meillä on vahva pyrkimys olla sellainen yhtiö, joka huomioi yksityissijoittajat hyvin. Tämä on meille uusi asia. Aiemmin, kun olemme tienneet mitä aiomme tehdä, olemme siitä myös voineet aika avoimesti jutustella. Pörssiyhtiönä oleminen kuitenkin asettaa meille toisenlaisia vaatimuksia ja siksi sijoittajainformaation pitää olla saman sisältöistä kaikille ja myös samaan aikaan saatavissa.

Olemme lähteneet mukaan muun muassa Viestintätoimisto Bravuran sekä Inderesin digitaaliseen sijoittajaviestintähankkeeseen ”IRaaS:n”. Tällä tavoin pyrimme tavoittamaan mahdollisimman laajan joukon sijoittajia.

Tämän lisäksi julkaisemme rahastoistamme kuukausi- ja kvartaalikatsauksia. Ne ovat lähinnä rahastojen omistajille ja myynnin tueksi tehtävää materiaalia, mutta antavat myös Titaniumiin sijoittaville kuvan siitä, millaisiin askareisiin päivämme kuluvat ja miten tuotteemme menestyvät. Tarkoitus on loppuviimein kuitenkin olla hyödyksi osuudenomistajille. Kun sen teemme hyvin, se näkyy väkisinkin myös Titaniumin tuloksessa.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Olemme kertoneet olevamme kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on kuitenkin olla enemmänkin osinkoyhtiö. Osingonjakopolitiikkamme on jakaa minimissään 70 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina omistajille ja osingon on tarkoitus olla kasvava. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtiö ei voisi jakaa myös mainittua suurempaa osuutta tilikauden tuloksestaan.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2017

2016