Sanasto

Korkotulon lähdevero

Kotimaasta saaduista korkotuloista, kuten talletusten ja joukkovelkakirjojen korosta perittävä lopullinen vero.