Hallitusohjelma osakesäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden näkökulmasta

Artikkeli
4.6.2019
Lukuaika
3 min

Rinteen hallituksen hallitusohjelma julkaistiin eilen 3. kesäkuuta.

”Ohjelmaan ei tullut yllätyksiä, mikä on hyvä asia. Talouspolitiikan ennustettavuus ja jatkuvuus on tärkeää. On hienoa, että tulevalla hallituskaudella halutaan edistää kotimaista omistajuutta ja lisätä talousosaamista. Tahtotila on tuotu ohjelmassa selkeästi esiin. Nyt odotamme innolla, millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin tämä johtaa”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kommentoi ohjelmaa.

Verotus: osinkojen lähdeveroa selvitetään, osakesäästötilit käyttöön

Hallitus aikoo selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollista ottaa käyttöön ulkomaisille rahastoille ja muille osinkoveroista vapautetuille yhteisöille niin kutsuttu lähdevero. Hallitusohjelmassa lähdeveron suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuoteen 2022 mennessä. Lähdevero koskisi lähinnä institutionaalisia sijoittajia, ei siis osakesäästäjiä, jotka maksavat jo nyt saamistaan osingoista osinkoveroa.

Hallitus aikoo tehdä asiasta kansainvälisen vertailun ja selvittää lähdeveron vaikutuksen eri toimijoihin Suomessa. Erityisesti selvitetään vaikutukset yleishyödyllisiin yhteisöihin. Ohjelman mukaan mahdollisen osinkojen lähdeveron johdosta tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan rahoituksen kokonaistaso ei laske.

Lisäksi hallituskaudella kartoitetaan Suomen verosopimukset muiden valtioiden kanssa. Hallitusohjelmassa todetaan, että niitä uudelleen neuvoteltaessa pyritään varmistamaan, etteivät sopimukset rajoita lähdeveron soveltamista.

Hallitusohjelman mukaan vuoteen 2022 mennessä selvitetään lisäksi mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.

Osakesäästötiliä ei mainita hallitusohjelmassa, eli tilit tulevat edellisen hallituksen päätöksen mukaisesti suomalaisten käyttöön 1.1.2020.

Talousosaaminen läpileikkaavaksi teemaksi eri koulutusasteilla

Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan, hallitusohjelmassa todetaan. Talousosaamisen lisäämisellä pyritään muun muassa ennaltaehkäisemään velkaantumisongelmia.

Taloustaidot luvataan ottaa läpileikkaavaksi teemaksi eri koulutusasteilla yhdessä ilmastokasvatuksen, digitalisaation, työelämätaitojen sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen kanssa.

Rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja kotimaista omistajuutta luvataan edistää

Rinteen hallitus aikoo vahvistaa kotimaista omistajuutta ja laatia kotimaisen omistamisen ohjelman, joka tukee kasvua. Tavoitteena on ohjelman mukaan löytää keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista edistetään rahoitusalalla kehittämällä sääntelyä kansallisista varajärjestelyistä kustannustehokkaalla tavalla.

Rahoitusmarkkinoiden toimivuutta luvataan vaalia ja hakea ratkaisuja rahoituksen pullonkaulojen poistamiseksi. Kotitalouksien ylivelkaantumista ehkäistään ja toimenpiteistä päätetään työryhmävalmistelun pohjalta.

Valtion omistajapolitiikan periaatepäätös päivitetään

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös päivitetään. Samassa yhteydessä arvioidaan strategisten yhtiöomistusten perusteiden ajanmukaisuus sekä se, onko omistajaohjauksen rakenteisiin tarpeen tehdä muita muutoksia.

Ohjelmaan on kirjattu, että valtion omistusta arvioidaan kansantalouden kokonaisedun, omistettujen yhtiöiden toiminnan ja arvon kehittämisen sekä resurssien tehokkaan allokaation näkökulmasta.

Valtion omistuksia eri yhtiöissä kehitetään pohjautuen kunkin omistuksen perustana oleviin tavoitteisiin, kuten strateginen omistusintressi, finanssi-intressi ja pyrkimys edistää kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä valtio-omistajuuden keinoin. Uusia valtion investointien kohteita voivat olla hallitusohjelman mukaan esimerkiksi biotalous, cleantech, energiatehokkuus, ympäristöteknologia ja terveysteknologia. Kaikkien valtionyhtiöiden perusarvona tulee olla yhteiskuntavastuu ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje, niin saat jatkossa sähköpostiisi ajankohtaista tietoa muun muassa sijoittamiseen liittyvästä talouspolitiikasta.

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva: © Jussi Toivanen/valtioneuvoston kanslia