Sanasto

Kuluva käyttöomaisuus

Esimerkiksi rakennukset, tuotantolaitteet sekä koneet, kalusto ja laitteet. Hankintameno kirjataan taseeseen ja poistetaan vuosittaisina poistoina arvioidun tulevan taloudellisen käyttöiän aikana.