Parhaat sijoittajasivut -kriteerit

Artikkeli
1.11.2023
Lukuaika
3 min

Parhaat sijoittajasivut -kilpailua on järjestetty vuosittain vuodesta 1999 lähtien. Palkintoprosessi on kaksivaiheinen. Ensin kaikki sivustot käydään läpi ja pisteytetään kilpailulle asetettujen kriteerien pohjalta. Toisessa vaiheessa valitaan menestyneiden yhtiöiden joukosta voittajat.

Parhaat sijoittajasivut -kilpailussa yhtiöiden sijoittajasivut arvioidaan alla olevien kriteerien perusteella. Tiedon on löydyttävä nopeasti, suomeksi ja suoraan verkkosivulta. Pdf-tiedostoja ei pääosin huomioida.

Yhtiöitä arvioidaan neljässä eri kategoriassa:

 • Suuret pörssiyhtiöt (large cap, markkina-arvo yli miljardi euroa),
 • Keskisuuret pörssiyhtiöt (mid cap, markkina-arvo 150 miljoonaa–miljardi euroa),
 • Pienet pörssiyhtiöt (small cap, markkina-arvo alle 150 miljoonaa euroa) ja
 • First North -markkinapaikan yhtiöt

Tarkastellut aihealueet:

 • käytettävyys ja visuaalinen ulkoasu
 • strategia, kasvu ja kannattavuus
 • taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi
 • pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus
 • corporate governance ja vastuullisuus
 • IR:n vastuuhenkilö

Tarkemmat kriteerit:

1. Käytettävyys ja visuaalinen ulkoasu

 • navigaatio: sijoittajasivu löytyy yhtiön pääsivulta
 • mobiiliversio: sijoittajasivustosta on helposti aukeava ”responsiivinen” mobiilisivusto eli sivusto skaalautuu päätelaitteen mukaan
 • mobiiliversion käyttäjäystävällisyys: onko mobiilisivustolla sama sisältö kuin desktop sivustolla
 • päivitysajankohta näkyvillä eri sivuilla

2. Strategia, kasvu ja kannattavuus

 • miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa -koostesivu tai sijoittajatarina
 • kuvattu yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet
 • kasvustrategia ja/tai kuvaus (omistaja)arvon luomisesta
 • kerrottu millä markkinalla yritys toimii ja kuvattu markkinaa
 • kerrottu keitä ovat yhtiön asiakkaat ja missä ne sijaitsevat maantieteellisesti

3. Taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi

 • taloudellinen ohjaus (guidance): kerrottu yhtiön näkemys kuluvan tilikauden taloudellisesta tuloksesta ja/tai liikevaihdosta
 • liikevaihdon ja liikevoiton aikasarja viisi vuotta
 • sivustolta löytyy päivätty konsensusennuste
 • esitetty tavoitteet rahoitusrakenteen (lainojen määrä, velkaantuminen) suhteen tunnusluvuilla (esim. gearing, omavaraisuusaste, velkaantumisaste, maksuvalmius)

4. Pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus

 • kuvattu miten keskeiset riskit vaikuttavat yhtiöön
 • käsitelty keskeisimpien riskien toteutumisen todennäköisyyttä
 • mainittu inflaatio (hintariski) ja/tai korkotason muutosten vaikutus (korkoriski)
 • kassavirtalaskelma, operatiivinen kassavirta

5. Corporate governance ja vastuullisuus

 • hallituksen ja johtoryhmän omistukset ja omistusten muutokset on kerrottu yhdellä sivulla
 • listattu vähintään 30 suurinta omistajaa (ajantasainen tieto tai edellisen kuukauden loppu vs. edellinen tilanne)
 • vastuullisuus löytyy omana alakohtanaan, jossa kerrottu mitä vastuullisuus yhtiölle merkitsee
 • sivustolta löytyy vastuullisuusraportti (hyväksytään pdf)