Sanasto

Lunastushinta

Rahastoyhtiön sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle maksama hinta.