Sanasto

Markkinahinta

Arvopaperin käypä, markkinoilla muodostunut kurssi. Käypä hinta.