Sanasto

Poisto

Hyödykkeen hankintamenon kuluksi kirjaamista usemman tilikauden aikana taloudellisen vaikutusajan kuluessa.