Sanasto

Riskilisä/riskipreemio

Sijoittajan edellyttämä riskittömän koron ylittävä lisätuotto.