Sanasto

RSI

Relative Strength Index. Indeksi, joka mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin.