Sanasto

Sijoittaja

Sijoittajia ovat yksityishenkilöt, yritykset, pankit, vakuutuslaitokset, säätiöt ja muut yhteisöt.