Verouudistuksella vauhtia kasvuun

osinkotuloista maksettaisiin 17,7 prosentin vero riippumatta yhtiön nettovarallisuudesta ja tulojen tasosta. Osinkojen kokonaisverorasitus olisi 30 prosenttia. Uudistuksen idea olisi se, että eri kokoisia yrityksiä ja sijoituksia kohdeltaisiin neutraalisti. Verotus ei…

Artikkeli
14.12.2020
Lukuaika
3 min

Pörssiyhtiöiden verotus on Suomessa verraten ankaraa. Listattu yhtiö maksaa voitostaan 20 prosentin yhteisöveron. Voitonjaossa omistaja eli osingonsaaja maksaa veroa joko 25,5 tai 28,9 prosenttia. Pörssiyhtiön jakaman voiton kokonaisverotus on näin ollen 40,4 tai 43,12 prosenttia.

— Yritystoiminnan ja omistamisen ankara verotus haittaa kansantalouden kasvua ja kilpailukykyä, sanoo asianajotoimisto Boreniuksen verojuristi, oikeustieteen tohtori Janne Juusela.

Kasvu on ollut kituliasta yli vuosikymmenen. Yhteisöveroa alennettiin viimeksi 2014, mutta pääomatulojen verotusta on jatkuvasti kiristetty. Suomen suhteellinen houkuttelevuus yrittäjyydelle ja investoinneille on heikentynyt verrattuna muihin EU-maihin.

Listautumiskynnys on suuri erityisesti vakavaraisille ja hyvää tulosta tekeville yrityksille. Listautuminen nostaisi selvästi niiden kokonaisverotusta.

— Olen keskustellut yrittäjien kanssa ja tiedän tapauksia, että listautuminen on verotuksellisista syistä heille täysin poissuljettu vaihtoehto, Juusela sanoo.

Verokeskustelu yksipuolista

Juusela teki marraskuussa Elinkeinoelämän valtuuskunnalle analyysin siitä, miten yritysten ja omistamisen verotuksesta tehdään kilpailukykyistä. Hän ehdottaa yhteisöveron alentamista 15 prosenttiin ja pääomatuloveron progressiosta luopumista siten, että pääomatulovero olisi aina 30 prosenttia.

Osinkoverotuksessa kaikista osinkotuloista maksettaisiin 17,7 prosentin vero riippumatta yhtiön nettovarallisuudesta ja tulojen tasosta. Osinkojen kokonaisverorasitus olisi 30 prosenttia.

Uudistuksen idea olisi se, että eri kokoisia yrityksiä ja sijoituksia kohdeltaisiin neutraalisti. Verotus ei saisi ohjata päätöksentekoa siitä, mihin investoinnit ohjautuvat. Neutraalissa osinkoverotuksessa ei olisi kasvua haittaavaa listautumiskynnystä.

— Suomen verokeskustelu on yksipuolista, Juusela sanoo. Vasemmistopuolueet antavat ymmärtää, että Suomen pääomavero olisi kansainvälisessä vertailussa matala, mikä ei ole totta.

On epätodennäköistä, että vallassa oleva vasemmistohallitus ryhtyy keventämään pääoma-, yhteisö- tai osinkoverotusta. Hallituspuolueista vasemmistoliitto on ehdottanut pääomaveron kiristämistä, mikä olisi omiaan tyrehdyttämään investointeja.

Uudistukset hallitusohjelmaan 2023

Juuselan mukaan yhteisövero- ja osinkoverouudistus pitäisi toteuttaa viimeistään vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Suomi kilpailee investoinneista muiden EU-maiden kanssa. Investoinnit kohdentuvat maihin, joissa verotus ja poliittinen ilmapiiri kannustavat yrittäjyyteen ja riskinottoon.

Kilpailukykyinen yhteisö-, pääoma- ja osinkoverotus edistäisi paitsi yritysten kasvua myös suoraa kotimaista omistajuutta. Osakesäästötilin suosio osoittaa, että suomalaiset ovat kiinnostuneita sijoittamisesta ja varallisuutensa kasvattamisesta.

Tällä hetkellä suomalaiset kuuluvat sijoitusvarallisuudella mitattuna EU:n köyhimpien joukkoon. Omaisuus on pääosin kiinni asunnoissa.

— Osinkoverotuksen keventäminen lisäisi kotimaista omistajuutta, kasvattaisi kansalaisten varallisuutta ja parantaisi pörssiyhtiöiden likviditeettiä.

— Toivon, että nykyinen hallitus miettisi Suomen kasvua, kilpailukykyä ja veroelvytystä. Viimeistään vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan pitäisi tulla kirjaus yhteisö-, pääoma- ja osinkoverouudistuksesta, Juusela toteaa.

Vuodenvaihteen verosuunnittelu

Sijoittajille vuodenvaihde tarkoittaa tilaisuutta suunnitella verotustaan. Uusia verolakeja ei ole ensi vuodelle tulossa, mutta perinteinen salkun siivous voi joissain tilanteissa olla paikallaan.

Jos verovuonna ei ole muita luovutusvoittoja, sijoittaja voi myydä enintään tuhannella eurolla arvopapereita ilman veroseuraamuksia. Vastaavasti sijoittaja ei saa tästä summasta luovutustappioitakaan vähennyksiinsä.

— Voitollisia sijoituksia kannattaa myydä etenkin niissä tilanteissa, että aiemmilta vuosilta on tappioita hyödyntämättä ja ne ovat vaarassa vanhentua vuonna 2021, Juusela muistuttaa.

Jos on tänä vuonna myynyt sijoituksia voitolla, kannattaa samalla harkita myös tappiollisten osakkeiden myyntiä luovutusvoittoveron pienentämiseksi.

Vuoden 2020 luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia tänä vuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana syntyneistä luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista.