Sanasto

UCITS-rahasto

Sijoitusrahasto, jolle laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava. Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto.