Sanasto

Vaihto

Arvopaperikaupassa kauppojen määrä joko rahallinen tai kappalemäärä.