Sanasto

Verotuksellinen arvo

Tase-erän verotuksessa huomioon otettava määrä.