Sanasto

Yleisindeksi

Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.