Stipendier

Börsstiftelsen främjar värdepappersmarknadens verksamhet och utveckling i Finland. Stiftelsen stöder finländsk ekonomiforskning också genom stipendier. Stipendierna kan ansökas främst för forskning om börsbranschen, och för fortsatta studier efter magisterexamen.

Stipendier

Börsstiftelsen i Finland lediganslår stipendier, som främst beviljas för tillämpade postdoktorstudier eller för doktorandstudier, som tangerar börsbranschen. Stipendier beviljas inte för redan fullgjort arbete. Forskningsområden som Börsstiftelsen är speciellt intresserad av är ägande, frågor angående främjandet av ekonomikunskap, investerarbeteende, beskattning av ägande och kapitalmarknaden, regleringen av värdepappersmarknaden, samt internationella jämförelser gällande det tidigare nämnda.

Stipendierna söks personligen. Dessutom kan ledaren för en arbetsgrupp ansöka om stipendium för sin arbetsgrupp.

Ansökningstiden är årligen under våren: Lämna in din ansökan här senast den 15.4. 

De som beviljats stipendium kommer att meddelas om det per den 15.6. Personnummer och kontouppgifter begärs separat av dem som har beviljats stipendium. De beviljade bidragen kommer att publiceras på Börsstiftelsens hemsida.

Stipendiaternas pensionsförsäkring

Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i LFÖPL-försäkringsguide för stipendiater.

För närmare uppgifter om stipendierna, kontakta apurahat(at)porssisaatio.fi / 010 820 7500.

Den nyaste stipendiater (på den finska sidan).
Läs mer på den finska sidan.