Sijoittajat tarvitsevat parempaa raportointia vastuullisuudesta

”Erilaiset sijoittajat tarvitsevat luotettavaa, kattavaa ja vertailukelpoista kestävyystietoa yrityksistä.”

Blogi
14.10.2021
Lukuaika
3 min

Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa yksityissijoittajia entistä enemmän, ja sen suosio vain kasvaa. Erityisesti nuoret sijoittajat ja naiset ovat kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta. Myös institutionaaliset sijoittajat kiinnittävät vastuulliseen sijoittamiseen merkittävissä määrin huomiota.

Ongelmana on, että nykyiset kestävyysinformaation julkistamista koskevat velvoitteet koskevat varsin suppeaa yritysjoukkoa, raportointi perustuu käytännössä vapaaehtoisuuteen ja kestävyysinformaation vertailukelpoisuus on heikkoa. Kestävyysinformaatiota ei välttämättä ole varmennettua ja informaatio on usein niukkaa.

Kestävyysraportointivelvoitteet laajenemassa koskemaan isompaa yritysjoukkoa

Hyvä uutinen on se, että Euroopan komissio pyrkii vastaamaan sijoittajien tiedontarpeeseen direktiiviehdotuksella yritysten vastuullisuusraportoinnista, joka korvaisi nykyisen niin kutsutun ei-taloudellista tiedosta annetun direktiivin. Uudistuksen myötä muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva sääntely muuttuu kestävyysraportointia koskevaksi sääntelyksi. Ehdotuksen mukaan kestävyysraportointia koskevat velvoitteet laajenisivat koskemaan aiempaa laajempaa yritysjoukkoa. Tarkoituksena on lisäksi muun muassa parantaa yritysten kestävyysraportoinnin vertailukelpoisuutta.

Yksityissijoittajan näkökulmasta ehdotukset ovat hyviä. Erilaiset sijoittajat tarvitsevat luotettavaa, kattavaa ja vertailukelpoista kestävyystietoa yrityksistä.

Kestävyystiedosta halutaan standardisoita, vertailtavaa ja luotettavaa

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on, että suurten yritysten, kuten pörssiyhtiöiden, julkistama kestävyysinformaatio olisi standardisoitua, vertailukelpoista, luotettavaa ja palvelisi erilaisten sijoittajien tiedontarvetta, sekä erityisesti tukisi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Direktiiviehdotus on sijoittajien tiedontarpeen kannalta positiivinen lainsäädäntöehdotus. Suomen eduskunta ja valtioneuvosto ovat suhtautuneet siihen myönteisesti. Pörssisäätiö antoi direktiiviehdotuksesta lausunnon.

Raportoitavan kestävyystiedon on oltava olennaista ja hyödyllistä

Direktiiviehdotus on aika hyvin laadittu, mutta yksityiskohdat voivat osoittautua ongelmaksi: valtaosa raportointivaatimuksista tulee sisältymään myöhemmin laadittaviin niin kutsuttuihin teknisiin sääntelystandardeihin, joiden tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä tietoa. On erittäin tärkeää, että myös tulevat tekniset sääntelystandardit johtavat tasapainoiseen lopputulokseen. Raportoitavan kestävyystiedon on oltava tietoa hyödyntävien tahojen tarpeiden kannalta olennaista ja hyödyllistä.

Olennaista on myös, ettei tiedon tuottamisesta koidu yrityksille kustannuksia, jotka ovat suurempia kuin kestävyysinformaatiosta saadut hyödyt, joten tarpeettoman tiedon raportointia tulee välttää. Tästä johtuen raportoitavan tiedon sisällön määrittämisen kuin myös raportointistandardien kehittämisen osalta on tärkeää huomioida toimialakohtaiset erot.

Sääntelystä ja rahoitusmarkkinoilta tulevan paineen takia kestävyydestä raportointi on nousemassa merkityksellisyydessä taloudellisen raportoinnin rinnalle yhtä tärkeäksi.

Jesse Collin
lakijohtaja
Pörssisäätiö