Omistaja voi vaikuttaa

Onko vastuullinen sijoittaminen taloudellisesti kannattavaa?

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kirjoittaa vastuullisesta sijoittamisesta ja sen kannattavuudesta.

Blogi
23.11.2023
Lukuaika
2 min

Helmikuussa 2021 YK:n pääsihteeri kertoi turvallisuusneuvostolle, että ilmastonmuutos on suurin ihmisten turvallisuuteen vaikuttava uhka. Useat tahot ovat listanneet ihmiskuntaan kohdistuvia riskejä. Listoilta löytyvät esimerkiksi ydinsota, kulkutaudit, asteroidit, auringon superpurkaukset ja avaruusoliot. Yhä useammin riskianalyysien kärkeen nousee kuitenkin ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.

Liiketoiminnassakin ilmastonmuutoksen uhka tiedostetaan. Siinä missä luonnontieteilijät pitävät riskiä niin suurena, että se uhkaa jopa ihmiskunnan olemassaoloa, taloustieteilijät laskevat riskille kuitenkin pienemmän merkityksen. Taloustieteilijöitä onkin viime aikoina syytetty ilmastonmuutoksen vaikutusten liian vähäisestä huomioimisesta.

Taloustieteessä – myös yritysmaailmassa ja sijoittajien parissa – ilmastonmuutoksen taloudellisissa vaikutuksissa keskitytään yleensä maapallon lämpötilan nousuun. Kriitikot huomauttavat, että muut vaikutukset kuten sademäärän muutokset, kuivuus, tulvat, myrskyt ja tulipalot unohtuvat ja siten taloudelliset vaikutukset aliarvioidaan.

Kuvitellaan, että maapallon keskilämpötila nousisi viidellä asteella. Luonnontieteilijöiden mukaan vaikutus voi olla ihmiskunnalle jopa katastrofaalinen. Sen sijaan kansainvälisten taloustietelijöiden valtavirta lähinnä huomioi bruttokansantuotteen laskevan jonkin verran. Vaikutuksen sijoitustuottoihin ajatellaan lopulta olevan vähäinen. Kuinka laaja-alainen uhka tulisi huomioida tuottolaskelmissa?

Miten yrityksen tulisi toiminnassaan huomioida uhka, jonka todennäköisyys on pieni, mutta joka toteutuessaan lakkauttaisi kaiken toiminnan? Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Usein kuulee sanottavan, että sillä, mitä suomalaiset tekevät, ei ole mitään merkitystä. Mitä jos jokainen ihminen ja yritys ajattelee juuri näin?

Vastuullisessa sijoittamisessa ajatus on käänteinen. Jokaisella meillä on mahdollisuus olla mukana tekemässä muutos parempaan. Moni yksityissijoittaja on kiinnostunut sijoittamaan vastuullisesti. Vastuullinen sijoittaminen yleistyy sekä sääntelyn että kysynnän kannustamana. BlackRockin tietojen mukaan maailman listattujen indeksirahastojen (ETF) markkina-arvo on yli 2000 miljardia dollaria. Tästä vastuullisten ESG-rahastojen osuus oli kuitenkin vasta 60 miljardia eli vain kolme prosenttia.

Tarvitaan lisää vauhtia. EU:n kestävyysraportointidirektiivi tulee juuri oikeaan aikaan. Sijoittajat kaipaavat luotettavaa, varmennettua tietoa sijoituspäätöstensä pohjaksi.

Onko vastuullinen sijoittaminen taloudellisesti kannattavaa? Vuonna 2022 Yhdysvalloissa ESG-osakeindeksi pärjäsi tavallista S&P500-indeksiä heikommin. Sen sijaan muina kuutena vuotena seitsemästä ESG-osakeindeksi voitti tavallisen S&P500-indeksin. Sijoittamalla vastuullisesti voi sekä vaurastua että pelastaa maailman.

Kolumni on julkaistu alun perin Profiitti-lehdessä.

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo