Sitran Katainen: Sijoittaja, seuraa luonnon monimuotoisuuden ja datatalouden kehitystä!

”Me olemme datatalouden kohdalla jossakin siinä kohdassa, jossa pankkisektori oli -60-70-luvulla. Olemme nähneet siitä vasta hyvin pienen osan, alkeellisen osan.”

Artikkeli
22.10.2021
Lukuaika
3 min

Ihan helppoa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja datatalouden kehityksen seuraaminen ei Kataisen mukaan vielä ole. Hän puhui asiasta Family Economy Week -talousviikolla 21.10.2021.

”Mutta kannattaa pistää korvan taakse ja katsoa, miten yritykset etenevät ja kehittyvät näillä kahdella mittarilla mitattuna, koska ne yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä, ovat myös niitä voittajia”, hän sanoi.

Jyrki Katainen huomautti, että ilmastonmuutos on vaikuttanut yritysten toimintaan, niiden kilpailukykyyn ja liiketoimintamallien kehittymiseen useamman vuoden ajan.

”Mutta ilmastonmuutoksen rinnalla ”uutena ilmastona” on nousemassa luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tai toisaalta luontokadon estäminen.”

Hän totesi, että luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on yksi merkittävimpiä taloutta, yhteiskuntia ja yrityksiä muovaavia tulevaisuuden muutosvoimia. Hänen mielestään nyt on selkeitä merkkejä siitä, että luontokato otetaan yrityksissä vakavammin kuluttajakysyntä alkaa suuntautau tässäkin kysymyksessä kohti kestävämpiä palveluita, tuotantotapoja ja tuotteita.

”Tässä on haasteena se, että mitattavuus on esimerkiksi hiilidioksidia huonompaa, mutta uskon, että markkinat pystyvät kehittämään mittareita yhdessä poliitikkojen kanssa, millä tätä luonnon monimuotoisuuden vahvistamista voitaisiin mitata”, Katainen sanoi.

”Itse seuraan piensijoittajana yritysten kehittymistä luonnon monimuotoisuutta tukevaan suuntaan, koska uskon, että sellaiset yritykset ovat menestyviä myös pitkällä aikajänteellä.”

Datatalouden merkitys on yhtä suuri kuin sähkön käyttöönoton

Toisena isona sijoittajille tärkeänä megatrendinä Katainen nosti esiin datatalouden. Se muuttaa tapaa, jolla palveluita tuotetaan ja mahdollistaa uusien palvelujen tuottamisen ja uusien tuottavuushyötyjen saamisen business to business -liiketoiminnassa. Toimialat, kuten luonnonvara-ala, metsäteollisuus, kaivosteollisuus, liikkuminen, kuluttajahyödykkeet, terveyspalvelut, tulevat muuttuvat Kataisen mukaan merkittävästi tulevien vuosien aikana.

Hän vertasi datatalouden vaikutusta talouteen sähkön käyttöönottoon teollisuudessa.

”Me olemme datatalouden kohdalla jossakin siinä kohdassa, jossa pankkisektori oli -60-70-luvulla. Olemme nähneet siitä vasta hyvin pienen osan, alkeellisen osan.”

Talousviikon viimeisenä teemana sijoittajatarinat

Family Economy Week -talousviikko päättyy perjantaina sijoittajatarinoihin. Key Note -puheenvuoroissa annetaan vinkkejä ja kerrotaan sijoittajista. Puheenvuoroja pitävät Matti Keloharju Aalto-yliopistosta, Kati Malinen Veronmaksajista, sijoittaja ja kirjailija Seppo Saario ja Joonatan Naukkarinen ja nuoret pörssilähettiläät Pörssisäätiöstä.

Omat sijoittajatarinansa kertovat Jasmin Hamid, Mika Heikkilä, Hanna-Maria Heikkinen ja Martin Paasi.

Teksti: Eeva Ketvel

Katso ja kuuntele Jyrki Kataisen Talousviikko-esiintyminen tästä.