Vastuullinen sijoittaminen – Hae tietoja ja mieti, mikä on sinulle tärkeää

…ja vertailtavuutta eri tuotteiden vastuullisuudesta. SFDR-luokituksessa artiklan 8 ja 9 mukaiset rahastot luokitellaan ”vihreiksi”. Käytännössä artiklan 8 rahastot huomioivat vastuullisuusnäkökulmia laajasti, ja artiklan 9 rahastot tavoittelevat tämän lisäksi kestävään kehitykseen…

Artikkeli
11.2.2022
Lukuaika
5 min

Kysyimme vastuullisen sijoittamisen parissa työskentelevältä Magdalena Lönnrothilta, millaisia asioita yksityissijoittajan tulisi ottaa huomioon vastuullisessa sijoittamisessa. Lönnroth on Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja. Hän on ollut perustamassa Suomeen vastuullista sijoittamista edistävää Finsif-yhdistystä ja kirjoittamassa kirjoja vastuullisesta sijoittamisesta.

Magdalena Lönnroth Kirkon eläkerahastosta. Kuva: Kiia Etelävuori

Mitä vastuullinen sijoittaminen on?
Useita tapoja sijoittaa vastuullisesti
Indeksit ja analyysit apuna
Rahastosijoittajille tarjolla vastuullisuusarviointeja
Vastuullisen sijoittamisen termit

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen on olennainen osa vastuullista sijoittamista. Näitä kolmea kategoriaa kutsutaan ESG-kriteereiksi (environment, social, governance):

  1. Ympäristön kannalta olennaisia asioita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen huomioiminen ja energiatehokkuus.
  2. Sosiaalinen vastuu kattaa ihmisoikeuksista huolehtimisen ja henkilöstöpolitiikan kaltaiset asiat.
  3. Hyvään hallintotapaan liittyvät muun muassa verojen maksu ja korruption ehkäiseminen.

Vastuullisesti sijoittava huomioi ESG-kriteerit ja pyrkii samalla parantamaan salkkunsa tuotto- ja riskiprofiilia. Mitä laajemmin sijoituskohteista ottaa selvää, sitä parempia päätöksiä tekee. Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen ei ainakaan heikennä sijoitustuottoja.

Useita tapoja sijoittaa vastuullisesti

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaa etenkin instituutiosijoittajien keskuudessa. Tässä on tapahtunut huikea muutos: Vielä 2010-luvulla sitten vastuullisuus tarkoitti sitä, että rahastoyhtiöllä oli yksi nimetty vastuullinen rahasto. Nyt alalla otetaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon kokonaisvaltaisesti.

Vastuullista sijoittamista voi tehdä monella tavalla. Sijoitukset voi kohdistaa toimialansa vastuullisimpiin yhtiöihin tai jättää kokonaan pois epäeettisenä pitämiään toimialoja, tuotteita tai yrityksiä.

Yksi tapa vaikuttaa kestävään kehitykseen on sijoittaa yrityksiin tai rahastoihin, joiden tarkoituksena on tehdä mitattavissa olevaa sosiaalista tai ympäristöllistä muutosta sijoitustuottojen rinnalla. Omistaja voi vaikuttaa yritysten toimintaan esimerkiksi yhtiökokouksiin osallistumalla ja äänestämällä. Tätä tapaa käyttävät erityisesti instituutiosijoittajat.

Jokaisella on vastuullisuudesta omat käsityksensä, jotka pohjautuvat omaan arvomaailmaan. Kannattaa miettiä, mitkä ovat juuri itselle tärkeitä asioita. Kun omat prioriteetit ovat selvillä, on helpompi aloittaa jostakin ja vertailla eri sijoituskohteita.

Indeksit ja analyysit apuna

Moni pörssiyhtiö julkaisee niin kutsuttuja olennaisuusanalyyseja, joissa yhtiö määrittelee, mitkä ovat yhtiölle tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat. Nämä analyysit ovat osakesäästäjälle yksi hyvä tapa aloittaa ESG-näkökohtien kartoittaminen ja yritysten painopistealueiden vertaileminen.

Olennaisuusanalyysi ei kuitenkaan kerro, miten yritys toteuttaa vastuullisuuttaan. Siitä yhtiöt kertovat tavallisesti erillisissä vastuullisuusraporteissa tai osana vuosikertomusta. Näihin kannattaa ehdottomasti tutustua.

Yhtiöiden omien raporttien lisäksi yksityissijoittaja pääsee käsiksi joihinkin maksuttomiin listauksiin eri yhtiöiden vastuullisuudesta. Esimerkiksi S&P Globalin tutkimukseen perustuva Sustainability Yearbook arvioi globaalisti eri toimialoilla toimivien yritysten vastuullisuutta. Mukana on myös suomalaisia yhtiöitä, kuten UPM-Kymmene, Nokian Renkaat, Valmet ja Neste.

Nykyään yritysten ESG-luokituksista ja ilmastonmuutostavoitteista on saatavissa ilmaista tietoa esimerkiksi MSCI ja Refinitiv -palveluista. Erilaiset indeksit listaavat johtavia yrityksiä vastuullisuudessa: esimerkiksi OMX Sustainability Finland -indeksi sisältää suomalaisia yhtiöitä. Tietoa yhtiöistä saa myös esimerkiksi talousmedioista.

EU:n vihreä taksonomia on valmistumassa – se auttamaa tulevaisuudessa sijoittajia yritysten vihreän liikevaihto-osuuden seuraamisessa.

Myös rahastosijoittajille tarjolla erilaisia vastuullisuusarviointeja

Rahastoihin sijoittava voi tarkkailla monenlaisia arviointeja sekä valita erilaisia kestävän kehityksen teemarahastoja.

YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment) on allekirjoittanut yli 4 700 sijoitusalan organisaatiota ympäri maailman. Morningstar antaa rahastoille luokituksia niiden vastuullisuuden perusteella. Suomalaiset rahastot voivat myös hakea Joutsenmerkkiä.

EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) astui voimaan keväällä 2021. Uusi asetus tuo sijoittajan näkökulmasta parempaa läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta eri tuotteiden vastuullisuudesta. SFDR-luokituksessa artiklan 8 ja 9 mukaiset rahastot luokitellaan ”vihreiksi”. Käytännössä artiklan 8 rahastot huomioivat vastuullisuusnäkökulmia laajasti, ja artiklan 9 rahastot tavoittelevat tämän lisäksi kestävään kehitykseen liittyviä tuloksia. Artiklan 6 rahastot eivät huomioi vastuullisuusnäkökulmia.

”Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa sijoittaa vastuullisesti, ja erilaisia lähestymistapoja voi hyödyntää myös samanaikaisesti. Olennaista on perehtyä sijoituskohteeseen kunnolla”, Lönnroth kiteyttää.


Vastuullisen sijoittamisen termit

  • Eettinen sijoittaminen: Eettinen ja vastuullinen sijoittaminen eivät ole toistensa synonyymeja, vaikka niin usein luullaan. Eettisessä sijoittamisessa kohteet valitaan henkilökohtaisen arvopohjan mukaan ja osa yhtiöistä ja toimialoista suljetaan kokonaan ulkopuolelle. Sijoittaja hyväksyy pienemmät tuottovaatimukset, kunhan kohde on mahdollisimman eettinen.
  • Vastuullinen sijoittaminen: Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia ESG-näkökohdat eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat huomioimalla. Vastuullisen sijoittamisen juuret ovat eettisessä sijoittamisessa. Vastuullinen sijoittaminen ei sulje pois eettistä sijoittamista, vaan se antaa mahdollisuuden yhdistää arvot ja eettiset näkökulmat tuottavan sijoitustoiminnan lähestymistapoihin.
  • Vaikuttavuussijoittaminen: Vaikuttavuussijoittamisessa sijoitustuottojen lisäksi tavoitteena on saada huomattava vaikutus yhteiskunnallisiin asioihin tai ympäristöön. Vaikuttavuussijoittamisessa investoidaan esimerkiksi yrityksiin, jotka tähtäävät yhteiskunnan kannalta parempien ratkaisujen kuten uusiutuvan energian kehittämiseen. Vaikuttavuussijoittaminen on yksi vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista.

Lisätietoa vastuullisesta sijoittamisesta löytyy esimerkiksi Finsifin ja Kirkon eläkerahaston sivuilta.

Teksti: Kiia Etelävuori ja Eeva Ketvel
Kuvat: Adobe Stock ja Kiia Etelävuori