Vuoden puheenjohtaja Mikael Lilius toivoo uudistuksia hallitustyöskentelyyn

Artikkeli
22.1.2018
Lukuaika
2 min

”Puheenjohtajan on ennen kaikkea toimittava hallituksen kapellimestarina varmistaen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Hänen on luotava kokouksiin ilmapiiri, joka vaalii aitoa mielipiteenvaihtoa ja salli kriittisetkin huomiot”, Mikael Lilius sanoi puheessaan.

”Puheenjohtajan tulee määritellä pelisäännöt ja odotukset hallituksen jäsenille. On keskeistä, ettei sallita kahden kerroksen mallia, jossa vain osa jäsenistä todella päättää yhtiön asioista.”

Liliuksen mukaan hallituksissa tarvitaan nykyistä enemmän diversiteettiä, jotta hallitus voi aidosti synnyttää uutta ja haastaa toimivan johdon: ”Tekniikan ja taloushallinnon ohella on ymmärrettävä brändiä, asiakaspolkuja, henkilöstön kehitystä, liiketoiminnan riskejä sekä muuttuvaa kilpailuympäristöä. Puheenjohtajan on varmistettava, että jokainen hallituksen jäsen tuo erityisosaamisensa aktiivisesti pöytään.”

Hallitustyöskentely yhä kuormittavampaa

Liliuksen mukaan niiden 25 vuoden aikana, kun hän on toiminut yhtiöiden hallituksissa, työn määrä on lisääntynyt ja sen luonne vaikeutunut. Hallitusten merkitys ja vastuu kasvaa.

Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa uudet teknologiat, digitalisaatio, globalisaatio, sääntely sekä avainhenkilöiden rekrytointiin liittyvät asiat.

Jotain pitäisi tehdä, jotta hallitustyö on tehokasta nykyisessä murroksessa. Yksi keino voisi olla työprosessien uudistaminen, Lilius totesi. Ulkopuolisten avustajien käyttäminen kokousvalmisteluissa voisi keventää taakkaa, ja tästä on hyviä kokemuksia muualla Pohjoismaissa. Hänen mukaansa määräaikaisia hallituksen projektijäseniä kannattaisi myös harkita.

Kokousmäärän vähentäminen on yksi mahdollinen keino. Silloin puheenjohtajan on tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä johtoon, jotta hallitus ei erkaannu yrityksen päivittäisestä toiminnasta.

”Itse tapaan Wärtsilän toimitusjohtajaa noin kaksi kertaa kuukaudessa ja olemme säännöllisesti puhelinyhteyksissä. Lisäksi tapaan säännöllisesti muita johtoryhmän jäseniä, myös yksitellen.”

Hallituksen ja puheenjohtajan on menestyäkseen keskityttävä olennaiseen. Jotta parhaat käytännöt löydetään, on tärkeää että keskustelu hallitustyöskentelyn parhaista käytännöistä jatkuu, Lilius päätti puheensa.

 

Haluatko lukea lisää arvopaperimarkkinoiden kehittämisestä, omistajuudesta ja vaurastumisesta? Tilaa Pörssisäätiön suosittu uutiskirje.