Stipendier

Börsstiftelsen främjar värdepappersmarknadens verksamhet och utveckling i Finland. Stiftelsen stöder finländsk ekonomiforskning också genom stipendier. Stipendierna kan ansökas främst för forskning om börsbranschen och fortsatta studier efter magisterexamen.

Stipendier

Börsstiftelsen i Finland lediganslår stipendier att främst sökas av personer med magistersgrad för postgradual forskning gällande börsbranschen. Stipendier beviljas inte för färdigställt arbete. Intressanta forskningsområden som Börsstiftelsen är speciellt intresserad av  är ägande, frågor gällande främjandet av ekonomikunskap, investerarbeteende, beskattning av ägande och kapitalmarknaden, regleringen av värdepappersmarknaden samt internationella jämförelser gällande det tidigare nämnda.

Ansökningstiden årligen: Lämna ditt ansök senast 30.3. 

Stipendiaternas pensionsförsäkring

Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i LFÖPL-försäkringsguide för stipendiater. Närmare uppgifter om stipendierna Joonatan Naukkarinen, joonatan.naukkarinen (at) porssisaatio.fi / 010 820 7500.

Läs mer på den finska sidan.