EU standardoi yhtiökokousilmoittautumista

Jos omistat muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotimaassasi sijaitsevan pörssiyhtiön osakkeita, voit auttaa kehittämään eurooppalaisten osakkeenomistajien oikeuksia vastaamalla kyselyyn.

Artikkeli
22.6.2021
Lukuaika
2 min

Syksyllä 2020 voimaanastuneiden osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin (Shareholder Rights Directive II) muutosten tavoitteena oli muun muassa helpottaa eurooppalaisten osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä.

Jos omistat muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotimaassasi sijaitsevan pörssiyhtiön osakkeita, uusien säännösten mukaan käyttämäsi tilinhoitajayhteisön (depository bank or broker) on toimitettava yhtiöltä sinulle tieto omistamasi yhtiön yhtiökokouksen (general meeting) ajankohdasta. Tyypillisesti tämän tiedon mukana voidaan toimittaa tieto esimerkiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivästä (record date) ja ilmoittautumis- tai äänestyslomake (admission card / voting card). Lisäksi tilinhoitajayhteisöllä on velvollisuus toimittaa pörssiyhtiölle viipymättä sinulta saatujen ohjeiden mukaisesti osakkeistasi johtuvien oikeuksien käyttöä koskevat tiedot, kuten ilmoittautumisesi yhtiökokoukseen.

Uuden sääntelyn tarkoituksena on ollut automatisoida ja standardisoida osakkeenomistajien ilmoittautumisprosessia toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin.

Valitettavasti monet osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole saaneet sääntelyn edellyttämällä tavalla riittävästi tietoa tällaisista yhtiökokouksista tai ovat kohdanneet useita yhtiökokousilmoittautumiseen liittyviä käytännön esteitä. Tällaisia käytännön esteitä on voinut olla esimerkiksi puutteellisten tietojen saaminen tilinhoitajayhteisöltä, epäselvät ohjeet, kalliit palvelumaksut tai liian tiukat määräajat.

Better Finance on eurooppalainen järjestö, joka edistää eurooppalaisten yksityissijoittajien ja rahoituspalveluiden käyttäjien kannalta suotuisan sääntelyn ja markkinakäytäntöjen kehitystä. Better Finance kerää elokuun loppuun asti käyttäjäkokemuksia toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaan yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta.

Jos olet yksityissijoittaja ja omistat toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevan pörssiyhtiön osakkeita, voit osallistua Better Financen järjestämään kyselyyn täällä. Kysely on englanniksi. Vastauksesi auttaa kehittämään eurooppalaisten osakkeenomistajien oikeuksia.

 

Kirjoittaja: Jesse Collin