Huhtikuun yhtiö: Tamtron

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin huhtikuun 2024 yhtiö on Tamtron, joka listautui First North -kasvumarkkinalle joulukuussa 2022.

Artikkeli
12.4.2024
Lukuaika
4 min
Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

Tamtron on kansainvälinen punnitus- ja annostusteknologian sekä materiaalivirtojen hallintaan tarkoitettujen digitaalisten palveluiden toimittaja. Tamtronin ratkaisut auttavat asiakkaita toimimaan tehokkaammin yli 60 maassa kaikilla suurimmilla teollisuudenaloilla, kuten maanrakennus- ja kaivosteollisuudessa, puunkäsittely, jätteenkäsittely ja kierrätysalalla, satamateollisuudessa, kuljetus- ja logistiikka-alalla sekä prosessi- ja valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi Tamtron tarjoaa asiakkailleen kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huolto-, ylläpito- sekä varaosapalvelut.

K: Vuoden 2023 liikevaihtonne (54,9 milj. eur) kasvoi edelliseen tilikauteen (2022: 37,1 milj. euroa) verrattuna jopa 48,2 prosenttia. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

Tamtronin vuoden 2023 liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti maaliskuussa 2023 toteutettu yhtiön historian suurin yrityskauppa. Yrityskauppa vahvisti merkittävästi markkina-asemaamme ja laajensi lisäksi tuote- ja palveluvalikoimaamme. Nämä puolestaan mahdollistivat uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen ja asiakaskunnan laajentamisen.

Yrityskauppojen lisäksi onnistuimme myös kasvamaan orgaanisesti haastavassa markkinaympäristössä. Panostimme edelleen voimakkaasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin, mikä lisäsi ratkaisuidemme kilpailukykyä ja auttoi meitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Tehostimme myös myynti- ja markkinointitoimenpiteitämme sekä laajensimme kansainvälistä läsnäoloamme orgaanisen kasvun tukemiseksi.

K: Miten asemoidutte markkinoilla kilpailijoihinne nähden ja miten erotutte niistä?

Yksi keskeisistä erottautumistekijöistämme on toimialan laajin tuote- ja palveluvalikoima, joka kattaa useita eri käyttötarkoituksia ja asiakassegmenttejä. Tämä antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme kokonaisratkaisuja, jotka vastaavat monipuolisesti heidän materiaalivirtojen hallintaan liittyviin tarpeisiin.

Toinen keskeinen erottautumistekijämme on edistyksellisimmät digitaaliset palvelut. Olemme investoineet voimakkaasti digitaalisten palveluiden kehitykseen, mikä näkyy pilvipalveluidemme monipuolisissa ominaisuuksissa. Digitaaliset palvelut helpottavat materiaalivirtojen tarkkaa seurantaa reaaliajassa ja lisäävät läpinäkyvyyttä varmistaen toimitusketjun sujuvan ja häiriöttömän toiminnan.

Lisäksi läsnäolomme useissa Euroopan maissa omien yhtiöiden ja organisaation kautta antaa meille etulyöntiaseman paikallisissa markkinoissa. Näin pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamaan paremman palvelutason.

K: Liikevaihdostanne suuren osan muodostaa tällä hetkellä palveluliiketoiminta, johon myös digitaaliset palvelut kuuluvat. Millaisia nämä palvelut ovat käytännössä ja millaisia loppuasiakkaita teillä on?

Tamtronin digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden toimia tehokkaammin, turvallisemmin ja kannattavammin. Digitaalisuus tarkoittaa ennen kaikkea tehokkuutta, luotettavuutta ja reaaliaikaisia tietoja. Tiedonhallintapalveluiden lisäksi pystymme myös tekemään etänä vaakalaitteisiin diagnostiikkaa, etähuoltoa ja ohjelmistopäivityksiä. mScales palveluumme on tulossa kuluvan vuoden aikana myös tekoälyyn perustuvia ominaisuuksia.

Digitaalisten palvelut ovat ominaisuuksiensa puolesta hyödynnettävissä kaikilla asiakastoimialoillamme. Erityisesti kiertotaloudessa ne ovat jo laajasti käytössä ja Suomessa mm. Stena Recycling ja Remeo käyttävät tällä toimialalla Tamtronin edistyksellisimpiä palveluita.

K: Minkä liiketoiminnan ja markkina-alueen odotatte kasvavan eniten lähivuosina?

Lukuisista asiakastoimialoistamme odotamme lähivuosina erityisesti kiertotalouden kasvavan merkittävästi. Kiertotalous on noussut keskeiseksi toimialaksi, kun yritykset ympäri maailman pyrkivät kestävämpään ja resurssitehokkaampaan toimintaan. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia myös meidän kaltaiselle punnitusteknologiayritykselle, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja materiaalivirtojen hallintaan ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Sähköistymisen myötä myös akkuteollisuus on lähivuosina vahva kasvuala. Liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan energian varastointitarpeet luovat kysyntää akkuteollisuudelle, ja tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti meidän liiketoimintaamme. Olemme valmiita vastaamaan näiden kasvavien markkinoiden tarpeisiin ja kehittämään entistäkin parempia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

K: Yritysostot ovat tärkeä osa kasvustrategiaanne. Mikä on strategianne yritysostojen suhteen ja mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne?

Tamtronin strategia yritysostojen suhteen perustuu laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille Euroopassa. Valikoimme ostokohteet huolellisesti ja tavoitteenamme on toteuttaa keskimäärin 1-2 yrityskauppaa vuosittain keskipitkällä aikavälillä. Osakekauppojen lisäksi olemme toteuttaneet liiketoimintakauppoja, joissa olemme hankkineet teknologioita ja palveluliiketoimintaa.

Kohteiden valinnassa painotetaan yrityksiä, joiden tuote- ja palveluvalikoima sekä asiakaskunta ovat samankaltaisia kuin Tamtronilla. Tämä strategia mahdollistaa asiakkaiden laajan palvelun ja ristiinmyynnin, mikä edistää kasvua ja markkinaosuuden vahvistumista.

Taloudelliset tavoitteemme sisältävät kasvun sekä kannattavuuden parantamisen. Yritysostot ovat väline tavoitteidemme saavuttamiseksi, ja ne pyritään toteuttamaan niin, että ne tukevat pitkän aikavälin kasvua ja luovat lisäarvoa Tamtronille ja sen osakkeenomistajille.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.