Kuukauden yhtiö: Springvest

Artikkeli
25.9.2023
Lukuaika
7 min
Kuvassa Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyritysten osakeantien järjestäjä. Springvest tarjoaa kasvurahoitusta suomalaisille maailmaa muuttaville kasvuyrityksille. Osakeantien kautta yhtiö tarjoaa kuukausittain yrittäjille, osakesijoittajille ja perheyhtiöille mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin yrityksiin. Lisäksi Springvest Oyj on listattu Helsingin First North -markkinalle ja SPRING-osakkeen avulla sijoittaja voi hajauttaa vaivattomasti osakesalkkuaan noin 40 suomalaiseen kasvuyritykseen.

10-vuotisen historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 80 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt kasvuyrityksille rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa. Springvest on myös kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen kasvuyritysportfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.

Jäitte ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2023 kokonaisuutena vertailukaudesta (liikevaihto 1,8 miljoonaa euroa, 1H2022: 2,1 miljoonaa euroa), sillä kaikki kevätkauden rahoituskierrokset eivät toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Liikevaihtotavoitteenne säilyi kuitenkin samana. Miten hieman odotettua heikompi alkuvuosi vaikuttaa vuoden 2023 näkymiinne?

Teimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla kannattavaa perusliiketoimintaa 15 prosentin liikevoittomarginaalilla. Liikevaihto tosiaan jäi 13 prosenttia viime vuoden alkupuoliskosta, mutta euroissa ero on muutaman sadan tuhannen verran. Meillä oli asiakasprojektien myötä mahdollisuus välittää ennätykselliset 28 miljoonaa euroa rahoitusta, mutta niin kuin kaikessa liiketoiminnassa, kaikki projektit eivät onnistuneet suunnitellusti.

Olemme saaneet nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa myös merkittäviä onnistumisia. Onnistuimme muiden muassa keräämään LS CancerDiagille 5,4 miljoonaa euroa vain viidessä päivässä ja Sulapacille muutamassa viikossa 6 miljoonaa euroa. Lisäksi elokuussa Kuva Spacen 5,1 miljoonan euron kierros ylimerkittiin kolmessa päivässä.

Mielenkiintoisena huomiona se, että heinä–syyskuun aikana kasvuyritysten ja heidän taustalla olevien riskirahoittajien yhteydenotot ovat lisääntyneet rajusti. Springvestin syksy näyttää vankalta, ja olemme toteuttamassa yhtä tai useampaa 8 miljoonan euro kierrosta erinomaisille suomalaisille kasvuyhtiöille, jotka muuttavat maailmaa.

Kysyntä on selvästi lisääntynyt myös siitä syystä, että niche-tyyliselle osaamiselle on kasvuyhtiörahoituksessa selkeästi tarvetta. Viime vuosikymmenen loppupuoleen verrattuna kaikki keissit eivät enää saa rahoitusta kasaan ja melkein kaikissa keisseissä rahoittajat vähentävät riskiä tekemällä tiiminä sijoituksia potentiaalisiin kasvuyrityksiin.

Listautumisikkuna on teipattu saumoista kiinni, joten erilaiset siltarahoitukset ja kasvukierrokset ovat nyt tarpeen ja niihin haetaan usein monipuolisesti kokoelma eri rahoitusinstrumenttejä.

Käytte vuosittain läpi noin 200 potentiaalista kohdetta, ja toteutatte rahoituskierroksen vain kaikkein lupaavimmille yhtiöille, joiden liiketoiminta, kasvumahdollisuudet sekä tiimin pätevyys täyttävät vaatimuksemme. Onko lupaavien yhtiöiden määrä vähentynyt, kun taloustilanne on heikentynyt?

Lupaavien yhtiöiden yhteydenotot Springvestiin ovat lisääntyneet, ja myös eri tilanteessa olevat yhtiöt ottavat yhteyttä. Keskustelemme usean VC:n kanssa heidän portfolioistansa, ja mietimme, miten voisimme yhdessä tukea suomalaisia maailmaa muuttavia kasvuyrityksiä kohti seuraavia tasoja.

Yleisestikin suomalaiset kasvuyritykset ovat laadukkaita ja tekevät mitä lupaavat. Ainahan suunnitelmat eivät onnistu ja liiketoiminnassa on monta muuttujaa ympäristössä, jossa kaikki elää. Tulee uusia kilpailijoita, teknologiat kehittyvät, toimistot suljetaan vuoden ajaksi ja rahoitusmarkkina elää. Riskejä on monia, mutta niin on mahdollisuuksiakin.

Kasvuyritysten rakentaminenhan on kuin hyppäisi lentokoneesta ja matkalla alas pitää rakentaa laskuvarjo, liitovarjo tai jopa raketti, että maahan pääsee hallitusti. Me haluamme olla auttamassa, että kasvuyritykset onnistuvat tuolla huimalla matkalla ja pääsevät haluamiinsa tavoitteisiin!

Springvestin laaja kasvusijoittajakunta koostuu muiden muassa yrittäjistä, enkelisijoittajista ja perheyhtiöistä. Miksi nyt on hyvä aika sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin?

Listaamattomissa yhtiöissä on valtavan hyvä tuottopotentiaali, jos kestää riskiä, ja Springvestin kautta rahoitusta saaneet yritykset ja sijoitukset näihin ovat menestyneet hyvin.

Esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikavälillä tuottokerroin on ollut 2,4-kertainen, IRR 30,6 prosenttia ja keskimääräinen sijoitusaika 3,1 vuotta. Koko toimintahistorian aikana vuoden 2023 kesäkuun loppuun asti tuottokerroin on ollut 2,1-kertainen, IRR 22 prosenttia ja keskimääräinen sijoitusaika 3,1 vuotta.

Tässä markkinatilanteessa kasvuyhtiöihin sijoittaminen yhtenä hajauttamisen osa-alueena on järkevää, koska niiden arvo piilee väistämättä tapahtuvassa seuraavassa syklissä. Esimerkiksi muutaman miljoonan vaihtava, juuri kansainvälistymistä aloittava kasvuyritys yleensä pyrkii maksimoimaan arvonsa 3–5 vuoden aikajänteellä. Meillä on vahva usko, että valuaatiot ja exit-tapahtumat tulevat vielä olemaan ihan eri tasolla, kun olemme päässeet tästä hankalasta exit-epävarmasta tilanteesta yli.

Suomalaisilla kasvuyrityksillä on valoisa tulevaisuus – nousuvesi tulee väistämättä ja ne yritykset pärjäävät, jotka keskittyvät asiakkaisiinsa, liiketoimintaansa ja ydinteknologiaansa ja erottautumistekijöihinsä. Näitä yrityksiä Springvest, sijoittaja-asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme auttavat kasvamaan.

Aloitte toimitusjohtajana kesäkuun lopulla. Onko yhtiön toimintaan luvassa muutoksia?

Olemme kesän jälkeen lähteneet rohkeasti vahvistamaan nykyistä liiketoimintaa, poistamaan pullonkauloja ja parantamaan toimintamme laatua. Yhtiöllä on tyytyväisiä sekä kasvuyhtiö- että sijoittaja-asiakkaita, jotka molemmat myös palaavat asiakkaiksemme.

Muutoksia ei kannata tehdä muutosten vuoksi, mutta uskon kasvun mindsettiin ja siihen, että jatkuva oppiminen ja parantaminen tuovat pitkässä juoksussa erinomaisia tuloksia.

Olen taustaltani sarjayrittäjä, ja tunnen hyvin kasvuyritysten perustajien, johdon ja rahoittajien mielenmaisemaa. Lisäksi olen tutkinut kasvuyrittäjyyttä kauppakorkeakoulussa. Käymme keskusteluja siitä, miten me voisimme olla parempia kasvuyritysten kasvun kumppaneita ja auttaa maailmaa muuttavia suomalaisia kasvuyrityksiä seuraavalle tasolle.

Luonnollisesti tavoitteenani on tuoda merkittävää uutta osaamista, verkostoja ja keinoja kasvaa ja kehittyä. Se miten tämä toteutetaan ja mihin suuntaan lopulta menemme, nähdään seuraavien kuukausien aikana.

Springvest on väylä sijoittajille hyvin hajautettuun listaamattomien kasvuyhtiöiden portfolioon. Olette vähemmistöomistajana 39 yhtiössä. Miten portfolio on jakautunut toimialoittain?

Portfoliosta terveysteknologia- ja lääketieteen yrityksiä on noin kolmasosa ja teknologiayrityksiä noin viidesosa. Nyt yhä useampi yritys liittyy kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään jonkin maailmaa muuttavan teknologian avulla.

Springvest on tosiaan erikoistunut myöhäisemmän vaiheen suomalaisiin kasvuyhtiöihin, ja olemme auttaneet sadan prosentin onnistumistodennäköisyydellä keräämään näille oman pääoman ehtoista rahoitusta. Osana palkkiota meillä on pieni optio-osuus, eli jäämme pienosakkaaksi näihin kasvuyrityksiin.

Esimerkiksi kun Mobidiag myytiin muutama vuosi sitten, palautimme Springvestin järjestämillä rahoituskierroksilla Mobidiagiin sijoittaneille rahat keskimäärin kymmenkertaisesti. Springvestin kautta Mobidiag oli kerännyt kolme rahoituskierrosta ja reilut 9 miljoonaa euroa rahoitusta, ja exitin yhteydessä näille sijoittajille tuloutui takaisin 94 miljoonaa euroa. Springvestin Mobidiagin exitistä saamat tuotot maksettiin osinkona Helsingin First North kasvumarkkinalla kotiaan pitävän SPRING-kasvuyhtiöosakkeen omistajille.

Yhtiö tarjoaa siis osakesijoittajille mahdollisuuden kuukausittaiseen deal flowhun tiukan seulan käyneistä kasvuyrityksistä. Sijoittaja-asiakas voi halutessaan keskustella osaavan tiimimme kanssa ja kuulla pääpointit kasvuyrityksistä sekä saada henkilökohtaisesti vastauksia kysymyksiinsä. Lisäksi teemme jokaisella rahoituskierroksella DD:n ja noin 90-sivuisen esitteen.

Jos taas osakesijoittaja haluaa hajauttaa kerralla kasvuyrityssijoituksia, se onnistuu helposti SPRING-osakkeen kautta. Silloin voi nauttia vaivattomasta ja osinkoja maksavasta julkisesta osakkeesta, jossa hyötyy merkittävästi kasvuyritysten exiteistä.

Mitkä ovat lyhyen ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteenne?

Vahvistamme nykyistä liiketoimintaamme ja haluamme olla yhä enemmän suomalaisten maailmaa muuttavien kasvuyhtiöiden kasvun kumppani. Markkinassa on tilaa kasvaa ja kehittyä monella saralla. Teemme jatkossakin kannattavaa liiketoimintaa ja Springvestin arvo piilee sekä liiketoiminnan tuotoissa että portfolioyhtiöiden omistuksessa – ja tietenkin niistä saatavissa exit-tuotoissa. Olemme sitoutuneet jakamaan vähintään 80 prosenttia tuloksesta ja exit-tuotoista osinkoina sijoittajille.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.