Kuukauden yhtiö: LeadDesk tavoittelee kansainvälistä kasvua

Artikkeli
16.12.2019
Lukuaika
3 min

LeadDesk on kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, jonka asiakkaita ovat erityisesti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun yritykset, usein contact center -palveluita tuottavat yhtiöt. Muita merkittäviä asiakastoimialoja ovat esimerkiksi media, turvallisuuspalvelut, energia-ala, tietoliikenne, talouspalvelut ja markkinatutkimus. LeadDeskilla on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa ja LeadDesk-pilvipalvelua käytetään yli 34 maassa.

Keräsitte listautumisannissa viime helmikuussa bruttomääräisesti noin 6 miljoonaa euroa. Mikä listautumisenne tavoitteena oli ja mihin varoja on käytetty, toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto?

Listautumisen tavoitteena oli edistää LeadDeskin strategian mukaista kasvua tarjoamalla meille pääsyn pääomamarkkinoille, vahvistaa pääomarakennettamme ja tehdä meistä vahvempi sekä uskottavampi kumppani asiakkaiden keskuudessa. Listautuminen myös mahdollisti osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa tulevissa yritysostoissa.

Millaisia strategisia ja taloudellisia tavoitteita teillä on?

Tavoitteenamme on voimakas kasvu nykymarkkinoilla ja laajentuminen uusille markkinoille. Kasvustrategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme voimakkaasti nykyisillä markkina-alueillamme ja laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa.

Taloudellisena tavoitteenamme on ylläpitää vahvaa kasvua sekä jatkaa kannattavaa liiketoimintaa.

Puolivuosikatsauksen mukaan liiketoimintanne kasvoi edelleen – kuten aiempina vuosina – voimakkaasti. Miten kansainvälistymispyrkimyksenne etenevät?

Olemme kasvaneet yhdeksi johtavista pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajista Pohjoismaissa. Operatiivisesti panostamme siihen, että saamme lanseerattua uudet tuotteet Suomessa ja haettua ensi palautteen asiakkailta. Luonnollista toki on, että suurempi SaaS-markkina meillä on Euroopassa, jossa myös kasvu investoinnit ovat tämän myötä suurimmat. LeadDesk-pilvipalveluamme käytetäänkin jo yli 34 maassa. Iloksemme pääsimme ensimmäisen puolikkaan tuloksien yhteydessä kertomaan, että jo yli puolet lisenssiliikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta.

Kasvuamme tukevat globaalit megatrendit, joka auttavat meitä myös kansainvälistymisessä.

LeadDeskin suoramarkkinointikohderyhmiä tarjoava tytäryhtiö Leadventure ja Fonectan kohderyhmäpalvelut yhdistyvät, mikä saatiin lokakuussa päätökseen. Mitkä ovat keskeisimmät edut tässä yritysjärjestelyssä?

Yritysjärjestely antaa meille mahdollisuuden keskittyä kaikkein olennaisimpaan eli LeadDeskin ydinliiketoimintaan. Pilvipohjainen SaaS-ohjelmistoliiketoiminta on kansainvälistä ja voimakkaasti kasvavaa. Toimimme pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa ja olemme kasvaneet yhdeksi johtavista pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajista Pohjoismaissa. Haluamme hyödyntää meneillään olevan murroksen, jossa asiakaskokemus ja yhteydenpitokanavat kehittyvät nopeasti. Markkinan kasvaessa myös toimialan konsolidaatiokehitys kiihtyy. Tavoitteenamme onkin hakea kasvua myös yritysostojen kautta, erityisesti Suomen ulkopuolelta. Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii yhtiön johdon täyden huomion, mikä oli myös keskeinen syy yritysjärjestelyyn.

Kasvumme ja kannattavuutemme perustuvat neljään tukijalkaan:

  1. LeadDesk-pilvipalveluun
  2. Jatkuvalaskutteiseen SaaS-liiketoimintamalliin
  3. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin
  4. Menestyksellisesti toteutettuun kansainväliseen laajentumiseen.

Milloin sijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Olemme syyskaudella olleet aktiivisesti mukana eri tapahtumissa ja kertoneet kuulumisistamme muun muassa Inderes-kanavassa: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/leaddesk

Tilinpäätöstiedotteen kuluvalta vuodelta julkaisemme 14.2.2020 ja yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2020.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018