Kuukauden yhtiö: Enersense International

Enersense International Oyj on energia-alan yhtiö, joka tarjoaa vihreän energian palveluita. Toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo haastattelussa muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan.

Artikkeli
7.9.2022
Lukuaika
4 min
Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on energia-alan yhtiö, joka tarjoaa vihreän energian palveluita päästöttömän ja energiaomavaraisen yhteiskunnan toteuttamiseksi laaja-alaisesti. Enersense -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti 40 maassa.

Yhtiö listautui First North -kasvumarkkinalle 24.4.2018 ja siirtyi First Northilta päämarkkinalle 14.6.2021.

Olitte aiemmin tunnettu teollisuuden projektihallinnan ja -resurssoinnin asiantuntijayrityksenä, mutta kesällä 2020 Empower-yritysoston jälkeen liiketoiminnan painopiste muuttui selvästi. Mitä tuolloin tapahtui ja mikä liiketoimintanne painopiste on nyt?

Tuossa yhteydessä yhtiön strategia muotoiltiin uudelleen vastaamaan paremmin energiamurroksen luomiin mahdollisuuksiin. Tuo strategian ydin, jossa tarjoamme vihreän energian palveluita päästöttömän ja energiaomavaraisen yhteiskunnan toteuttamiseksi laaja-alaisesti aina suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapidosta huoltoon, on edelleen vahvana tekemisemme kärkenä. Sen lisäksi olemme kasvaneet voimakkaasti yritysjärjestelyin ja laajentuneet arvoketjussa myös esimerkiksi maatuulivoiman hankekehitykseen sekä merituulivoiman jalustaratkaisujen kehittäjäksi ja toteuttajaksi. Tämä arvoketjukehitys jatkuu ja haluamme jatkossa olla myös energian tuottaja ja omistaja samalla kun jatkamme arvokasta työtämme kumppaniyritystemme vihreiden energiaratkaisujen toteuttajana.

Liiketoimintanne jakautuu neljään eri osaan: Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Mitä asiakasryhmiä näissä kussakin on ja millä liiketoiminta-alueella odotetaan suurinta kasvua?

Power ja Smart Industry ovat tällä hetkellä suurimmat kasvun ajurit, mutta kaikissa liiketoiminnoissa on paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia kaikkien keskeisten alan toimijoiden kanssa. Power-liiketoiminnassa uusiutuvan energian hankkeet kuten muun muassa maatuulivoima, aurinkoenergia sekä sähköinen latausinfra tarjoavat meille monenlaisia mahdollisuuksia niin omistajana kuin toteuttajakumppaninakin. Smart Industry-liiketoiminnassa erityiskiinnostus kohdistuu merituulivoiman valtaviin mahdollisuuksiin ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen jalustaratkaisuumme. Olemme vahvasti mukana myös vihreän vedyn markkinassa ja sen kehityksessä P2X Solutions -yhtiön osaomistuksen kautta. Lisäksi Voimatel-yritysjärjestely vahvistaa toteutuessaan asemaamme kriittisen verkkoinfrastktuurin ja huoltovarmuuden keskeisenä rakentajana ja ylläpitäjänä.

Olitte ensimmäisiä yrityksiä, joka puhui vihreästä siirtymästä. Strategianne tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Meillä on erittäin laaja vihreän siirtymän tarjoama, ja pystymme vastaamaan kysyntään monesta eri kulmasta. Ehdottomasti monipuolisuus on iso vahvuutemme ja kykenemme tekemään laajojakin kokonaisuuksia aina suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapidosta huoltoon. Avainasemassa tässä kaikessa on tietysti osaava ja motivoitunut henkilöstömme, joka on pystynyt yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemään laadukasta ja oikein aikataulutettua työtä. Olemme yhtiönä myös riittävän kokoinen ja uskottava toimija, joka kykenee tekemään myös nopeita päätöksiä tilanteen niin vaatiessa.

Miten Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut liiketoimintaanne tänä vuonna?

Lyhyellä aikavälillä sota, inflaatio ja materiaalien saatavuushaasteet vaikuttavat negatiivisesti liiketoimintaympäristöön, mutta keskipitkällä aikavälillä tämä vauhdittaa vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta Euroopassa, jossa Suomellakin on merkittävä rooli. Keskitymme nyt näihin suuriin energiamurroksen mahdollisuuksiin ja auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan omia hiilineutraalisuustavoitteitaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti.

Kerroitte 31.8. aloittavanne energiayhtiö Helenin kanssa hiilineutraalisuuteen tähtäävän strategisen yhteistyön käyttö- ja kunnossapitopalveluissa. Mitä yhteistyö sisältää ja miten merkittävä se on ohjeistuksen kannalta?

Aloitamme laajan hiilineutraalisuutta edistävän strategisen yhteistyön, jossa Helen ostaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksen sekä yli 1500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin Pääkaupunkiseudulla. Yhteistyön kesto on vähintään neljä vuotta ja siinä on kaksi kaksivuotista optiota. Optioineen sopimuskauden arvo on 200 miljoonaa euroa. Yhteistyösopimuksella ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2022 ohjeistukseen, mutta se vahvistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus vuoden 2023 ohjeistukseen.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.