Kuukauden yhtiö: Nanoform Finland Oyj

Nanoform on innovatiivinen nanopartikkeleiden käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö.

Artikkeli
11.1.2021
Lukuaika
4 min
Nanoformin toimitusjohtaja Edward Hæggström.

Nanoform Finland listautui Nasdaq First North Premier -kasvumarkkinalle 4.6.2020. Yhtiön osake otettiin 4.1.2021 alkaen mukaan FN25-indeksiin neljänsadan First North -yhtiön joukosta. First North 25 -indeksi koostuu suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden osakkeista First North -kasvumarkkinalla, joten indeksiin pääseminen on hieno saavutus. Onnittelumme!

Teitte historiaa listautumalla Nasdaq First North -kasvumarkkinan Premier-segmentille ensimmäisenä Suomessa. Listauduitte samalla myös Tukholman Premier-segmentille. Listautumisanti oli hyvin suuri First North -yhtiölle (n. 80 milj. eur). Mitä syitä teillä oli kaksoislistautumiseen ja miten annissa kerättyjä pääomia on tarkoitus käyttää?

Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä listautumisprosessiin, itse listautumiseen ja sen pitkäjänteisiin etuihin. Pääsyy kaksoislistautumiselle oli kerätä kasvurahaa molemmista maista ja samalla rakentaa vahvoja suhteita molemmissa maissa sijoittajien, pankkien, analyytikoiden ja median kanssa. On tärkeää ottaa huomioon, että tietty osa sijoittajista Suomessa ja Ruotsissa saa sijoittaa vain paikallisiin osakkeisiin, varsinkin koskien kasvuyhtiöitä. Neuvonantajina meillä oli myös yksi eurooppalainen ja yksi amerikkalainen pankki, lisäksi saimme erittäin pätevän globaalin omistajalistan ja maailmanlaajuisen näkyvyyden. Nasdaqin brändillä oli myös vahva positiivinen vaikutus.

Suurin osa kerätyistä rahoista menee yrityksen kasvuun, pääomamenoihin ja käyttökustannuksiin, sisältäen tuotantolinjojen investoinnit sekä laadunvalvonta- ja laadunvarmistustiimien kasvattamisen.

Kerroitte 4.1.2021 tiedotteessa, että saavutitte joulukuussa vuoden 2020 liiketoiminnalle asetetut tavoitteet ja annoitte uudet liiketoimintatavoitteet. Millaiset tavoitteet teillä on vuodelle 2021 ja keskipitkälle aikavälille?

Vuonna 2021 haluamme pienmolekyylipuolella saada vähintään 12 uutta prekliinistä asiakasprojektia ja vähintään yhden kliinisen asiakasprojektin. Biologisella (isot molekyylit) puolella haluamme käynnistää ensimmäisen ”Proof of Concept” -asiakasprojektimme. Pienmolekyylipuolella odotamme myös tuloksia ensimmäisestä kliinisestä projektistamme ennen kesää.

Keskipitkällä aikavälillä (2025) meidän tavoitteemme ovat:

– nanoformoida vähintään 50 uutta lääkeainetta vuosittain
– 25 toiminnassa olevaa tuotantolinjaa
– yli 90 prosentin myyntikate
– noin 200 työntekijää; ja
– olla kassavirtapositiivinen

Olette aloittaneet teknologian testaamisen kliinisin ihmiskokein (tiedote 21.12.2021) ja tuloksia odotellaan vuoden 2021 toisen osavuosineljänneksen aikana.

Tämä pitää paikkansa. Quotient Sciences Notthinghamissa (Englanti) suorittaa Nanoformin puolesta ensimmäisen ihmiskokeen nanoformoidulla lääkeaineella nimeltään piroksikaami. Tarkoitus on kokeen perusteella todistaa, että meidän teknologiallamme on huomattava positiivinen vaikutus lääkkeen biologiseen hyväksikäytettävyyteen.

Nanoformin osakkeen kaupankäynti näyttää jakautuneen varsin tasaisesti Tukholman ja Helsingin kesken. Teillä oli listautumishetkellä yhteensä Suomessa ja Ruotsissa laskettuna noin 5 250 osakkeenomistajaa, joista vajaa pari tuhatta Suomessa. Euroclear Finlandin vuoden lopun tilastojen mukaan teillä on nyt 3 499 osakkeenomistajaa Suomessa. Kuinka paljon osakkeenomistajia teillä on Ruotsissa tällä hetkellä?

Meillä on yli 4 000 osakkeenomistajaa Ruotsissa ja tavoite on kasvattaa määrää jatkuvasti tulevina vuosina Pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Osakkeenomistajien määrä on yksi tärkeä parametri, mutta on myös yhtä tärkeää, keitä omistajamme ovat. Listautumisen myötä onnistuimme erinomaisesti keräämään parhaimmat institutionaaliset sijoittajat Pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jotka myös omistavat huomattavia osuuksia isoista lääkeyhtiöistä, jotka ovat meidän asiakkaitamme.

Tilinpäätöstiedotteenne julkaistaan 26.2.2021. Onko jotakin muuta, mitä haluatte osakesijoittajille nyt tässä vaiheessa kertoa?

Olemme kiitollisia osakkeenomistajiemme suuresta innosta ja uteliaisuudesta. On aina ilo tavata heidät virtuaalisesti ja piakkoin myös ihan fyysisesti eri seminaareissa. Panostamme paljon tiedottamiseen ja meidät löytää myös Linkedinistä ja Twitteristä. Uutiskirjeen voi tilata meidän kotisivumme kautta suoraan sähköpostiin osoitteesta https://nanoform.com/fi/tilaaminen/.

Lisätietoja.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.