Kuukauden yhtiö: Solwers Oyj

Artikkeli
4.7.2022
Lukuaika
4 min

Solwers on kasvuhakuinen asiantuntijayritysten muodostama konserni, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä. Yhtiö listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle 18.6.2021

Viime vuosi oli teille vahvan kasvun aikaa ja ostitte viisi yritystä: kolme yritystä Suomessa ja kaksi Ruotsissa. Mikä on strategianne, ja montako operatiivista yhtiötä konserniinne kuuluu nyt?

Meillä on vahva kasvustrategia, ja keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden), eli yritysostoja tehdään jatkossakin. Tällä hetkellä meillä on yhteensä 23 operatiivista yhtiötä, joista 8 on Ruotsissa ja 15 Suomessa. Tytäryhtiöt tukevat toisiaan ja mahdollistavat laajemman palvelutarjonnan sekä tuovat lisää asiakkuuksia konserniin.

Viime vuonna joukkoomme liittyivät Suomessa Inmeco Oy Rakennuskonsultit, LVI-insinööritoimisto Meskanen Oy:n ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, ja Ruotsissa ostimme Falk Construction Management AB:n sekä ELE Engineering AB:n. Uusin hankinta on Establish Schening AB Ruotsista. Falk laajentaa yhtiöverkostomme palvelutarjontaa projektinjohdon ja suunnittelun palveluilla Tukholman alueella, ja ELE Engineeringin hankinta oli strateginen laajentuminen voimakkaasti kasvavalle sähkö- ja automaatioalan markkinalle. Uudet energiantuotantomuodot edellyttävät sähkönsiirtoa ja automaatiota, ja tiukentuvat EU-energiamääräykset tuovat uusia asiakastoimeksiantoja.

Strategiamme mukaan myös tytäryhtiömme vahvistavat tarpeen mukaan paikallista osaamista yritysostoin, ja maaliskuussa tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit ostikin Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy:n Turusta.

Allekirjoititte toukokuussa sopimuksen ruotsalaisen Establish Schening AB:n koko osakekannan ostamiseksi. Miten tämä yritysosto laajentaa palveluntarjontaanne?

Moniin asiakkaidemme investointeihin liittyy erilaisia logistiikkakysymyksiä, ja halusimme vahvistaa ja kehittää osaamistamme ja palveluntarjontaamme sillä alueella.

Establish Scheningin ydinosaamista on logistiikan konsultointi, ja heidän asiantuntijansa tekevät kattavaa työtä liiketoiminnan kehittämisen ja erityisesti kestävämmän logistiikan ja toimitusketjun hallinnan parissa. Yhtiö tukee julkisen liikenteen asiakkaita neuvottelujen ja sopimusten sekä kyselyaineistojen laatimisessa ja valvomisessa.

Teillä on käynnissä tuhansia asiakasprojekteja. Mitkä näistä ovat merkittävimpiä?

Merkittävää on se, että meillä on tuhansia projekteja eikä vain muutama iso. Mutta jos haluaa nostaa tunnetuimpia toteutuksia (käynnissä olevia tai valmiita) esiin, niin Suomessa esimerkiksi Kansallisteatterin peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Jorvin sairaalan ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden uudisrakennusten sekä Kuopion taidelukio Lumitin suunnittelu, Isoisän sillan suunnittelu Helsingissä ja Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnittelu muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Merkittäviä ovat myös projektit, joissa meillä on useampi yhtiö mukana, kuten Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus ”Luola” Kuopiossa, jossa meiltä on mukana neljä yhtiötä suunnittelutyössä. Näitä yhdessä tehtäviä projekteja tavoitellaan jatkossakin.

Miten suuressa osassa projekteja vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeässä osassa?

Pyrimme projekteissamme aina suosimaan ja ehdottamaan asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja. Emme voi päättää heidän valinnoistaan, mutta voimme pyrkiä vaikuttamaan niihin. Meillä on paljon osaamista tällä alueella, ja kehitämme henkilöstöämme ja toimintatapojamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. Laajasti katsottuna vastuullisuusnäkökohtien merkitys kasvaa koko ajan ja sen myötä vaikuttaa yhä suurempaan osaan projekteistamme.

Miten liiketoimintonne Ruotsissa etenevät?

Uusien yrityshankintojen myötä vahvistamme osaamistamme ja asiakaskuntamme laajenee. Markkinoilla kysyntä on ollut vahvaa ja henkilöstömäärä Ruotsissa on kasvanut jo pariin sataan.

Tämän kevään ostos, Establish Schening AB, tarjoaa logistiikkakonsultointia ja asiakaskunta koostuu sekä joukkoliikenteen, valmistavan teollisuuden että kaupan alan yrityksistä. ELE Engineering puolestaan suunnittelee sähkö-, sähkönsiirto- ja automaatioratkaisuja teollisuus- ja energiayhtiöiden ohella julkisille organisaatioille ja rakennusyhtiöille.

Pohjois-Ruotsissa Norrbottenin kehittyvällä alueella toimiva Licab tekee töitä muun muassa suuressa akkuteollisuushankkeessa asiakkainaan muun muassa Trafikverket (Ruotsin liikennevirasto) ja lähikunnat. Eteläisessä Ruotsissa Arkkitehtitoimisto Dreem kehittää muiden suunnittelutöidensä ohella 1960-luvun pienten betonisten kaupunkien vanhoja autioituneita ostoskeskuksia toimistoiksi, kouluiksi ja aktiivisiksi kaupunkikeskuksiksi.

Miten Ukrainan sota on vaikuttanut liiketoimintaanne?

Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, joten välittömiä vaikutuksia Ukrainan sodalla ei ole ollut liiketoimintaamme.

Sodan välilliset vaikutukset makrotalouteen ovat kuitenkin jo nyt johtaneet suurempaan epävarmuuteen markkinoilla, joten tämän myötä Ukrainan sota voi välillisesti jatkossa vaikuttaa myös Solwersin liiketoimintaan. Edustamamme liiketoiminta-ala on kuitenkin perinteisesti moneen muuhun liiketoiminta-alaan verrattuna vähemmän suhdanneherkkä.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.