Osakkeenomistajille annettava yhtiökokouksissa täysimääräiset oikeudet osallistumistavasta riippumatta

Artikkeli
21.4.2022
Lukuaika
2 min

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen yhtiökokouksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Hallitus esittää ratkaisua, jonka nojalla yhtiöt voisivat varsin vapaasti määrittää yhtiökokouksiin etänä osallistumisen sisällön ja rajoittaa etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien oikeuksia.

Esityksen mukaan pörssiyhtiö voisi järjestää fyysisen yhtiökokouksen johon yhdistettäisiin ennakkoäänestys ja tilaisuuden seuraaminen etänä striimin kautta. Striimin katsojille ei olisi tarjottava reaaliaikaista puhe- tai äänioikeutta. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen myös ennakkoäänestävät katsojat laskettaisiin yhtiökokouksen osallistujiksi.

”Jos laki säädetään näin, yhtiökokouskäytännöistä muotoutuu erilaisia. Lisäksi osakkeenomistajat joutuvat käyttämään paljon aikaa ja vaivaa selvittääkseen, mitä eri yhtiöiden kokouksiin osallistuminen etänä sisältää. Uudistus ei takaisi osakkeenomistajille lähtökohtaista oikeutta osallistua yhtiökokouksiin etänä”, Lounasmeri listaa hallituksen esityksen ongelmakohdat.

Lounasmeren mukaan kansanedustajien kannattaa puuttua niihin eduskuntakäsittelyssä.

”Esitys ei näiltä osin vastaa lakiuudistuksen tavoitteita helpottaa osakkaiden mahdollisuuksia osallistua yhtiökokouksiin ja vaikuttaa yhtiöiden kehitykseen”, Lounasmeri huomauttaa.

Ehdotettujen lakimuutosten tavoitteena oli nimenomaan sallia etäkokousten järjestäminen ja helpottaa yhtiökokouksiin osallistumista.

Kyse eri puolilla maata asuvien ihmisten oikeuksista

Pörssisäätiö vaatii, että laissa määritellään selkeästi, mitä yhtiökokoukseen etänä osallistuvan osakkeenomistajan oikeudet ovat.

”Yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti etänä osallistuvalla osakkeenomistajalla täytyy olla täysimääräiset osakeyhtiölain mukaiset osakkeenomistajaoikeudet, jotka vastaavat paikan päällä kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan oikeuksia”, Lounasmeri sanoo.

Pörssiyhtiöiden osakkeita omistaa jo lähes miljoona ihmistä eri puolilta Suomea. Kyse on siis eri puolilla Suomea asuvien yksityishenkilöiden oikeuksista.

Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa. Silloin päättyy etäosallistumista ja verkkokokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo. Se oli voimassa koronapandemian takia.