Pörssisäätiön vaalikysely, osa 4: Yksityissijoittajan oikeudet tärkeitä, valtio-omistajuuteen selkeyttä

Lähes kaikki puolueet ovat valmiita edistämään yksityissijoittajien oikeuksia, kuten mahdollisuutta valita osallistuuko yhtiökokoukseen fyysisesti vai etäyhteydellä.

Artikkeli
24.3.2023
Lukuaika
2 min

Keskisuurista puolueista SDP ja kokoomus kannattavat yksityissijoittajan mahdollisuutta valita miten osallistuu yhtiökokoukseen. Samalla kannalla ovat myös pienemmät puolueet keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit.

”Etäosallistuminen parantaisi erityisesti piensijoittajien mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua yhtiökokouksien päätöksentekoon”, perustelee kokoomus.

KD:n mielestä ”etäyhteydet ovat tätä päivää. Tietysti jossakin tilanteissa voi olla perusteltua esimerkiksi tietoturvasyistä järjestää kokous vain fyysisesti.”

Perussuomalaisten mukaan asiasta ei tulisi säätää lakia: Mikäli etäkokousmahdollisuus löytyy yhtiöjärjestyksestä, niin yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet ovat valmiita myös parantamaan yksityissijoittajien oikeuksia esimerkiksi määrittelemällä selkeämmin perusteet, joilla suunnattuja anteja voidaan järjestää. Usein yksityissijoittajat sivuutetaan suunnatuissa annissa, sillä ne kohdistetaan suursijoittajille, jotka voivat merkitä osakkeita alennuksella.

”Asiaa pitää ainakin selvittää. Pienosakkaiden oikeuksia parantaisi myös omistusten läpinäkyvyyden lisääminen, jotta yritysten merkittävät tosiasialliset edunsaajat olisivat paremmin sijoittajien tiedossa”, linjaa SDP.

Valtaosin puolueet selkeyttäisivät valtio-omistajan roolia pörssiyhtiöissä julkaisemalla omistajapoliittiset linjaukset. Tällaista avoimuutta kannattivat kaikki muut puolueet paitsi vihreät, joka harkitsisi tilannetta tapauskohtaisesti.

”Omistajapolitiikassa tulee lisätä avoimuutta. Valtion rooli rahoitusmarkkinoilla tulisi rajata ainoastaan selkeiden markkinapuutteiden korjaamiseen ja siltä osin, kun valtio markkinoille osallistuu, on avoimuuden vaatimus erittäin korkealla tasolla”, sanoo kokoomus.

Kaikki kyselyyn vastanneista puolueista perussuomalaisia lukuunottamatta antavat tukensa sille, että Suomi edistäisi aktiivisesti EU:n vastuullisen sijoittamisen uudistuksia, kuten luokitteluja ja standardeja.

”Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät standardoinnit tekevät näkyväksi vastuullisen liiketoiminnan merkitystä tulevaisuudelle ja luovat ennakoitavuutta, tasoittavat pelikenttää vastuullisten toimijoiden eduksi sekä vahvistavat julkisen vallan sitoutumista kestävään ja vastuulliseen toimintaan”, arvioi vihreät.

*Harkittava tapauskohtaisesti