Pörssigaalassa palkitaan yhtiöt ja henkilöt, jotka edistävät osakesäästämistä ja arvopaperimarkkinoita parhaiten

Artikkeli
19.4.2022
Lukuaika
6 min

Historian ensimmäinen Pörssigaala vietetään Helsingissä 17.5. Gaala huipentuu palkintojenjakoon.

Palkinnoilla korostetaan kotimaisen omistajuuden merkitystä ja pörssimaailman parhaita käytäntöjä.

Kahta kategoriaa lukuun ottamatta palkittavat valitsee asiantunteva raati: sijoitusbloggaaja, sijoittaja Jasmin Hamid, arvosijoittamisen pioneeri, yksityissijoittaja Mika Heikkilä, suursijoittaja, sijoituskirjailija Tom Lindström ja Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Aalto-yliopiston professori Vesa Puttonen.

Pörssigaalassa palkitaan yhdeksässä kategoriassa

Palkintokategorioilla tuodaan esiin arvopaperimarkkinoilla ja yksityissijoittamisessa tärkeitä asioita, joita on tärkeä kehittää. Kategorioita on yhdeksän.

1) Vuoden sijoittajavaikuttaja
2) Parhaat sijoittajasivut
3) Nuori sijoittaja
4) Monimuotoisuuden edistäjä
5) Kiertotalouden edelläkävijä
6) Muutoksentekijä
7) Vuoden listautuja
8) Paras hallituksen puheenjohtaja
9) Paras omistaja-arvon kasvattaja

Vuoden sijoittajavaikuttaja

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan sijoittamisesta aktiivisesti. Kokemusasiantuntijoiden vertaisesimerkki auttaa myös muita aloittamaan sijoittamisen. Avoimesti jaetut kokemukset sijoittamisesta ja sijoituskohteista kannustavat sijoittamaan. Sijoittajayhteisöjen kokoajien työn merkitystä korostetaan palkitsemalla Vuoden sijoittajavaikuttaja. Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, joka on käynnissä 8.5. saakka. Tuomaristo valitsi ehdokkaiksi Aleksi Kopposen, Pia-Maria Nickströmin ja Verneri Pulkkisen.

Aleksi Kopponen perusti ja ylläpitää Facebookin vilkasta Sijoituskerho-ryhmää. Sijoituskerhoon kuuluu yli 110 000 jäsentä. Yhteisössä ja sen teemaryhmissä keskustellaan sijoittamisen eri osa-alueista laajasti, syvällisesti ja vilkkaasti. Aleksi Kopponen työskentelee valtiovarainministeriössä ICT-asioiden ja digitalisaation erityisasiantuntijana.

Pia-Maria Nickström kaipasi sijoittamiseen ymmärrettävämpää ja yhteisöllisempää lähestymistapaa sijoittamiseen ja päätyi luomaan sellaisen itse. Hänen perustamaansa Mimmit sijoittaa -mediaan kuuluu muun muassa yli lähes 53 000 seuraajan Instagram-tili sekä suosittu podcast.

Verneri Pulkkinen on töissä yhteisönrakentajana yhtiöanalyyseja myyvässä Inderesissä. Hän striimaa videoita, tekee sijoittamisaiheisia podcasteja ja keskustelee sijoittamisesta aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa kuten Twitterissä, jossa hänellä on yli 11 000 seuraajaa.

Äänestämään pääsee tästä.

Parhaat sijoittajasivut

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat tärkeä tietolähde.

Sijoittajaviestinnän palkinnot jaetaan pörssiyhtiöille neljässä eri kategoriassa: markkina-arvoltaan suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt palkitaan kukin omassa kategoriassaan ja lisäksi First North -listan yhtiöt omassaan. Näin nostetaan esiin esimerkillistä sijoittajaviestintää, joka toimii esikuvana myös muille omaa toimintaansa kehittäville yhtiöille.

Palkinnossa arvioidaan erityisesti yhtiöiden sijoittajasivuja ja lisäksi muuta sijoittajaviestintää. Hyvillä sijoittajasivuilla tärkeää on sivujen käytettävyys ja pääasioiden selkeä esille nostaminen. Sijoitusanalyytikot valitsevat voittajat.

Nuori sijoittaja

Nuorten kiinnostus sijoittamiseen on lisääntynyt merkittävästi. Esimerkiksi osakesäästötilin avanneista lähes 40 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Pörssisäätiö ja Merilampi palkitsevat Nuori sijoittaja -palkinnolla aktiivisen nuoren, joka on innostunut arvopaperisäästämisestä ja jakaa aktiivisesti tietoa myös muille ja innostaa toisia omalla esimerkillään.

Tuomaristo valitsee voittajan esitysten ja kriteerien perusteella: Nuori harrastaa itse arvopaperisäästämistä ja osallistuu muiden nuorten auttamiseen ja kouluttamiseen. Ehdolle nostetaan paljon kouluvierailuita tehneitä ja niistä kiitettävää palautetta saaneita pörssilähettiläitä. Pörssisäätiön pörssilähettiläät ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka koulutautuvat kertomaan toisille nuorille säästämisestä ja sijoittamisesta.

Monimuotoisuuden edistäjä

Vastuullinen yritys ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja ihmiset. Erilaisia, eri taustaisia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan aktiivisesti etenemään urallaan. Mercuri Urvalin kanssa jaettava Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan markkina-arvoltaan suurelle (Large Cap, yli miljardin euron liikevaihto) pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan. Palkinto voi kohdistua myös yhtiön yksittäiseen esimerkilliseen tekoon.

Kiertotalouden edelläkävijä

Huoli ympäristön kantokyvystä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Kiertotaloudessa tavoite on varmistaa, että tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään pitkään. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä tai yhteiskäytöllä.

Kiertotalouden edelläkävijänä Pörssisäätiö ja Sitra palkitsevat pörssiyhtiön, joka noudattaa ympäristön ja ilmaston huomioivaa, kiertotalouteen pohjautuvaa ansaintalogiikkaa. Palkinto voi kohdistua myös johonkin pörssiyhtiön ohjelmaan tai esimerkilliseen tekoon.

Kiertotalouden edelläkävijä- palkinnolla kannustetaan pörssiyhtiötä ottamaan huomioon ympäristön rajalliset resurssit ja etsimään ansaintalogiikkaa uusista mahdollisuuksista. Asiantuntijajoukko analysoi kiertotaloustekoja ja tuomaristo valitsee esityksen pohjalta voittajan.

Muutoksentekijä

Jatkuva muutos ja kehitys korostuvat, kun yritysten on oltava innovatiivisia menestyäkseen. Liiketoiminnan kehittämisstrategiassa myös ympäristön huomioimisella on merkittävä rooli.

Vuoden muutoksentekijänä Pörssisäätiö ja Miltton palkitsevat pörssilistan tai First North -listan yhtiön, joka on edeltävän vuoden aikana luonut omalla edistyksellisellä toiminnallaan merkittävää muutosta alallaan sekä kehittänyt uutta ja innovatiivista liiketoimintaa ja kasvattanut sen roolin yhtiössä merkittäväksi. Muutoksentekijä on myös ottanut ratkaisevia askeleita vihreässä siirtymässä ja onnistunut toteuttamaan niitä.

Voittaja valitaan kaksivaiheisessa prosessissa. Ensin erillinen asiantuntijajoukko analysoi toimijoita ja asettaa ehdokkaat finalisteiksi. Tuomaristo valitsee voittajan finalistien joukosta.

Vuoden listautuja

Vuonna 2021 Helsingin pörssi Nasdaq Helsinki kohtasi ennätysmäisen listautumisbuumin, kun ennätysmäärä yhtiöitä listautui. Yksityissijoittajat osallistuivat listautumisanteihin innokkaasti, ja moni yhtiö saikin heti jopa kymmeniä tuhansia uusia omistajia. Samalla yhtiöt keräsivät pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.

Pörssisäätiö ja PwC palkitsevat Vuoden listautujana pörssilistalle tai First North -markkinalle vuonna 2021 hakeutuneen yhtiön. 

Tuomaristo tarkastelee listautumisantiin osallistuneiden sijoittajien lukumäärää ja yksityissijoittajien listautumisannissa saamaa omistusosuutta sekä annin jälkeistä omistajamäärän kehitystä ja kurssikehitystä.

Paras hallituksen puheenjohtaja

Omistajat valitsevat pörssiyhtiön hallituksen, jonka tehtävä on esimerkiksi linjata strategia ja valita toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan merkitys on viime vuosina korostunut. Hyvin johdettu hallitus nostaa toiminnallaan yhtiön omistaja-arvoa.

Palkittavaa valittaessa arvioidaan kaikki pörssilistan yhtiöt, joiden puheenjohtaja on toiminut tehtävässään yli kolme vuotta. Yhtiöt asetetaan järjestykseen taloudellisten mittareiden perusteella, jonka jälkeen tuomaristo arvioi kärkikandidaatteja vielä laadullisesti. 

Paras omistaja-arvon kasvattaja

Lähes miljoona suomalaista omistaa pörssiosakkeita. Omistaja-arvon kehitys on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista sekä suuromistajille että yksityissijoittajille, joilla on vähemmän sijoituksia.

Omistaja-arvon kasvattajana palkitaan kotimainen pörssiyhtiö, joka on pitkäaikaisesti kasvattanut merkittävästi omistaja-arvoaan.  Omistaja-arvon kehityksessä huomioidaan sekä yhtiön osakekurssin kehitys että yhtiön omistajille jakamat osingot ja pääoman palautukset.

Pörssigaala kerää yhteen suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoa, yksityissijoittajia ja vaikuttajia

Pörssigaalan järjestää Pörssisäätiö yhdessä yhteistyökumppaneiden Mercuri Urvalin, asianajotoimisto Merilammen, Milttonin, PwC:n ja Sitran kanssa. Gaalaan osallistuu johtoa suomalaisista pörssiyhtiöstä, yksityissijoittajia, sijoittajavaikuttajia ja muita rahoitusalan ammattilaisia.

Pörssigaalaan voi osallistua etänä

Kaikki ovat lämpimäisti tervetulleita seuraamaan Pörssigaalaa verkkolähetyksenä.

Linjoille Pörssigaalaan voi ilmoittautua tästä.