Pörssisäätiö Financial Services User Group -asiantuntijaryhmään

Artikkeli
3.6.2022
Lukuaika
1 min

Pörssisäätiö osallistuu aktiivisesti pääomamarkkinoiden kehittämiseen muun muassa osallistumalla Euroopan komission ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiantuntijatyöryhmien työhön.

Tällä viikolla Euroopan komissio asetti ”finanssipalveluiden käyttäjä” -asiantuntijaryhmän (Financial Services User Group), johon Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri nimitettiin jäseneksi.

Työryhmä muodostuu finanssipalveluiden käyttäjiä edustavista asiantuntijoista ja itsenäisistä rahoitusmarkkinoiden toimintaan erikoistuneista asiantuntijoista, kuten tutkijoista.

Työryhmän tarkoituksena on antaa komissiolle korkeatasoista asiantuntija-apua pääomamarkkinoihin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa, sekä avustaa komissiota säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatimisessa.

EU-työryhmissä on usein vahva edustus Keski- ja Etelä-Euroopan maista, joissa rahoituspalvelut ja niiden käyttö ovat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Siksi on arvokasta, että lainsäädäntöaloitteisiin saadaan myös pohjoismaista näkökulmaa heti alkuvaiheessa.

Kuva: Tuomas Pietinen

Haluatko säännöllisesti tietoa siitä, miten Pörssisäätiö vaikuttaa arvopaperimarkkinalainsäädännön kehittämiseksi? Tilaa Sijoittajan ajankohtaiskatsaus!