Pörssisäätiö innostaa naisia vaurastumaan

Pörssisäätiö haluaa tyttöjen päivänä 11.10. tuoda esille, kuinka tytöissä on paljon potentiaalia osakesijoittajina.

Artikkeli
11.10.2020
Lukuaika
2 min

Lisää talousopetusta tarvitaan

Suomalaiset nuoret ovat pärjänneet erinomaisesti kansainvälisissä Pisa-testeissä, tytöt vielä poikia paremmin.

”Uskon, että erityisesti tyttöjen sijoittaminen lisääntyisi, mikäli koulussa jokaiselle opetettaisiin sijoitussuunnitelman tekeminen”, arvioi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Taloussisältöjä on tuotu kouluun opetussuunnitelmauudistusten myötä vähitellen lisää erityisesti yhteiskuntaopin yhteyteen. Lounasmeren mukaan tarvittaisiin kuitenkin enemmän.

”Mikäli oppivelvollisuusikää nostetaan, olisi samalla syytä arvioida lukion ja ammatillisten oppilaitosten yhteisiä opetussisältöjä. Talousosaamista tarvitaan yhä enemmän ja kaikilla tulisi olla samat tiedolliset ja taidolliset mahdollisuudet aloittaa säästäminen ja sijoittaminen”, esittää Lounasmeri.

Miksi osakesijoittajien enemmistö on miehiä?

Tutkimusten mukaan tämä voi johtua siitä, että naiset säästävät enemmän pankkitilille ja rahastoihin kuin suoraan pörssiosakkeisiin. Myös tulotaso vaikuttaa sijoitusmahdollisuuksiin.

Naisten osuus osakesijoittajista on 2000-luvulla ollut hienoisessa laskussa. Kehityssuunta on yhteiskunnallisesti huolestuttava. Tuoreen tutkimuksen mukaan naiset ovat olleet huomattavasti miehiä pitkäjänteisempiä sijoittajia: osakkeen mediaanipitoaika sijoitussalkussa on naisilla yli kolminkertainen miehiin verrattuna.

”Tämä seikka kannattaa ottaa huomioon varsinkin niiden yhtiöiden, jotka hakevat pitkäaikaisia osakkeenomistajia”, Lounasmeri vinkkaa.

Uudet tuulet puhaltavat

Lounasmeri on erityisen iloinen siitä, että osakesäästötilin lanseeraus tämän vuoden alussa on innostanut kymmeniätuhansia uusia sijoittajia osakesijoittamisen pariin. Toistaiseksi enemmistö osakesäästötilin avaajista on ollut nuoria miehiä.

Pörssisäätiö on jo kolmen vuoden ajan kouluttanut 15-18-vuotiaita toisen asteen opiskelijoita Pörssilähettiläiksi. Nämä nuoret kiertävät yläkouluissa puhumassa säästämisestä ja osakesijoittamisesta toisille nuorille. Näissä maksuttomissa valmennuksissa tyttöjä on ollut yhtä paljon kuin poikiakin, joten nuoret ovat kiinnostuneita osakesijoittamisesta sukupuoleen katsomatta.

”Näin tyttöjen päivänä kehotan vanhempia ja isovanhempia keskustelemaan nuorten kanssa siitä, kuinka pitkäjänteinen osakesäästäminen ja vaurastuminen kuuluu niin tytöille kuin pojillekin”, Lounasmeri kannustaa.