Pörssisäätiön pääoma-markkinastrategia

Suomessa pääomamarkkinat ovat viime vuosikymmeninä kansainvälistyneet merkittävästi. Viime vuosina koetut kriisit ovat osoittaneet kansallisten markkinoiden toimivuuden ja resilienssin tärkeyden.

Artikkeli
16.2.2023
Lukuaika
2 min

Suomessa pääomamarkkinat ovat viime vuosikymmeninä kansainvälistyneet merkittävästi. Noin puolet sijoittajista on ulkomaisia, Helsingin Pörssistä on tullut NASDAQ OMX Helsinki ja Arvopaperikeskuksesta Euroclear Finland. Viime vuosina koetut kriisit ovat osoittaneet kansallisten markkinoiden toimivuuden ja resilienssin tärkeyden.

Markkinaosapuolet ja viranomaiset ovat Suomessa luoneet hyvän, epävirallisen keskusteluyhteyden, joka onkin pienen maan kannalta välttämätön kilpailutekijä. Viranomaisten ja markkinoilla toimivien tahojen on kuitenkin syytä kehittää yhteistoimintamallejaan, jotta Suomessa on myös jatkossa pääomamarkkinat ja niiden ylläpitämiseen tarvittava kriittinen infrastruktuuri. Yhteinen keskustelu on tarpeen mm. kansallisen pääomamarkkinastrategian kehittämiseksi. Pääomamarkkinoiden sääntely on nykyään pitkälti eurooppalaista lainsäädäntöä. Kansallista pääomamarkkinastrategiaa tarvitaan myös Suomen EU-vaikuttaminen tavoitteiden kirkastamiseen. EU-vaikuttamisessa tulisi pyrkiä entistä enemmän proaktiiviseen ennakolliseen vaikuttamiseen reaktiivisen vaikuttamisen sijaan. Tähän tarvitaan kansallisen pääomamarkkinastrategian lisäksi riittävät resurssit lainvalmistelutyöhön ja syvempää dialogia eri markkinatoimijoiden ja viranomaisten välille.

Suomessa tulisi koordinoida talousosaamisen edistämistä aiempaa selkeämmin ja avoimemmin kaikki toimijat osallistaen. Nyt toimijoita on useita. Myös tehtävää on paljon, mutta päällekkäisen työn välttämiseksi – ja jotta tarpeelliset asiat tulisi tehtyä – on kansallinen koordinoiminen tärkeää.

Kotimaiset kotitaloudet ovat tärkeitä sijoittajia. Kotitaloudet omistavat yhteensä noin 22 prosenttia pörssiyhtiöidemme osakkeista Kotitaloudet ovat myös uskollisia omistajia, kuten vuoden 2008 finanssikriisin ja koronapandemian oloissa nähtiin. Omistajien kansallisuudella ja heidän johtotehtäviin valitsemillaan henkilöillä on merkitystä tehtäessä yritystä koskevia päätöksiä. Omistajien ja hallituksen kansallisuus vaikuttaa päätöksiin, esimerkiksi siihen, mihin maihin työpaikkoja synnyttävät investoinnit tehdään.

Tutustu päivitettyyn pääomamarkkinastrategiaan tästä.

 

Lisätiedot:

Sari Lounasmeri
toimitusjohtaja
Pörssisäätiö

Jesse Collin
lakijohtaja
Pörssisäätiö