Sanasto

Avaava tase

Uusiin laatimisperiaatteisiin siirtymisen hetkelle ladittava yhtiön tase, jossa eritellään yhtiön varat ja velat.