Sanasto

Fuusio

Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen.