Sanasto

Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta vuosittaisen hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisölle maksamansa palkkion. Tämä palkkio vähennetään osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta erikseen osuudenomistajalta