Sanasto

Hallintarekisteri

Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistajia koskevat silti normaalit liputusrajat eli liputusrajan ylittävät omistukset on julkistettava. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, hänen on oltava yhteydessä omaisuudenhoitajaansa rekisteröityäkseen tilapäiselle omistajaluettelolle.  Tällöin omistus tulee luonnollisesti julkiseksi. Hallintarekisteröinti on mahdollista vain ulkomaisille sijoittajille.