Kuukauden yhtiö: Faron Pharmaceuticals Oyj

Faron on turkulainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka kehittää uusia hoitoja sairauksiin, joiden hoidossa on merkittäviä puutteita.

Artikkeli
20.10.2020
Lukuaika
3 min
Faron Pharmaceuticalsin toimitusjohtaja Markku Jalkanen.

Yhtiö rinnakkaislistautui 3.12.2019 Nasdaq First North -kasvumarkkinalle. Listautui alun perin Lontoon AIM-markkinalle 2015.

Clevegen on Faronin kokonaan omistama uusi täsmäimmunoterapia. Se kohdistuu Clever-1-positiivisiin, kasvaimeen hakeutuviin makrofaageihin (tumour-associated macrophages, TAM) valikoiduissa etäpesäkkeisissä tai leikkauskelvottomissa kiinteissä kasvaimissa. Missä vaiheessa sen (bexmarilimab) kehitystyö on?

Hyvien pre-kliinisten kokeiden jälkeen tällä hetkellä faasi I/II:n kliinisessä tutkimuksessa, jossa kohteena kymmenen eri vaikeasti hoidettavaa syöpätyyppiä. Tämä MATINS-tutkimus on suunniteltu niin, että voi edetä faasi III -tutkimukseksi ja edelleen myyntilupahakemukseen saakka.

Traumakine-lääkettänne tutkitaan mahdollisena lääkkeenä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Viimeisimmän puolivuosikatsauksen mukaan II/III-vaiheen tutkimusten on määrä alkaa Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan Beth Israel Deaconess -sairaalassa virusinfektiosta kärsivillä tehohoitopotilailla vuoden 2020 viimeisen osavuosineljänneksen aikana. Jos tulokset ovat lupaavia, kuinka kauan arviolta käytännössä menee, että lääke voitaisiin kaupallistaa, jos asiat menevät suunnitelmien mukaan? Missä muissa sairauksissa Traumakine toimii?

Itseasiassa Traumakine on mukana sekä WHO:n Solidarity-tutkimuksessa että maailmanlaajuisessa REMAP-CAP tutkimuksessa tuon em. Harvardin vetämän tutkimuksen lisäksi. Kahdesta ensinmainitusta odotamme tutkimustietoja vielä tämän vuoden puolella, mutta kolmannesta (HIBISCUS) vasta ensi vuoden aikana. Hyvät tulokset voivat merkittävästi nopeuttaa markkinoille pääsyä, minkä vuoksi ajankohtaa on vaikea arvioida.

Traumakine voi auttaa myös muihin keskeisiin elimiin kohdistuvien vaurioiden hoitoon. Yksi esimerkki voi olla munuaisvauriot, jossa myöskin, kuten keuhkoissa, hiussuoniverkosto tuhoutuu ja johtaa munuaisen toiminnan heikentymiseen.

Saitte juuri Finnveralta takuun 2,5 milj. euron lainallenne. Mihin nämä rahat etupäässä käytetään?

Traumakinen lääkeaineen, interferoni-betan, tuotannon varmistamiseen.

Ostitte maaliskuussa oikeudet Haematokine-nimisen estäjäaineen kehittämiseen? Missä sitä voidaan hyödyntää?

Monistaa ihmisen veren kantasoluja, jotta voidaan aktivoida tai maksimoida kantasolusiirrännäisten onnistuminen esim. luuydinsiirtopotilailla.

Rinnakkaislistautumisenne Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle helpotti pohjoismaisten sijoittajien kaupankäyntiä osakkeillanne. Teillä on nyt Suomessakin lähes 7 000 osakkeenomistajaa. Ennen First Northiin listautumista teillä oli hieman yli 200 ja tammikuussa listautumisen jälkeen 500 osakkeenomistajaa Suomessa. Kuinka paljon osakkeenomistajia teillä on AIM:issa?

Merkittävästi vähemmän vaikkakin kokonaisluku on piiloutunut osittain rahastojen taakse.

Faronilla on syyskuun lopussa Euroclearin omistajaluettelon mukaan noin 7 100 osakkeenomistajaa. Osakeomistus on jakautunut siten, että suorarekisteröityjen omistajien omistusosuus on noin 53 % ja hallintarekisterissä on noin 47 %. Hallintarekisterin määrissä suurin osa on Depositary interest instrumentteja eli ovat kaupankäynnin kohteena AIM:ssa.

Lisätietoja.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.